plik doc

Socjolekt studentów politechniki

Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Badania nad specyfiką słownictwa i składni grupy studentów oraz próba określenia charakterystycznych cech danej grupy.
Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Język nie jest w swej strukturze jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej. W każdym języku narodowym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów. Wg Stanisława...

plik doc

Pytania testowe na egzamin na uprawnienia w geodez


Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego.       Proszę opisać w kolejności jakie prace geodezyjne należy wykonać, aby inwestor mógł wprowadzić na budowę rezydencji wykonawcę prac budowlanych oraz jakie dokumenty geodezyjne powinien geodeta przekazać inwestorowi?       Przystosowanie istniejących map do określonych zadań gospodarczych wymaga oceny ich aktualności i jakości...

Ostatnie wyszukiwania