plik doc

Inhalacja i tlenoterapia

inhalacja i tlenoterapia
INHALACJA I TLENOTERAPIA Uzasadnienie wziewnego stosowania leków:       Dostarczenie leku bezpośrednio do miejsca toczącego się procesu chorobowego,       Zastosowanie mniejszej dawki niż w przypadku stosowania leku ogólnoustrojowo,       Zmniejszenie niepożądanego ogólnoustrojowego działania podanego leku,       Stosowanie leków wykazujących wyłącznie działanie miejscowe. Farmakokinetyka leku w...

plik odt

Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka)

Zaburzenia oddychania u noworodka i wcześniaka opis pielęgnacji (do dopracowania)
Dominika Małyszko II rok Pielęgniarstwo Opieka Pielęgniarska nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi (pomiar oddechu, tlenoterapia, n-CPAP)       Organizm człowieka w okresie rozwoju różni się od organizmu dojrzałego nie tylko rozmiarami i proporcjami ciała, lecz również przebiegiem wszystkich procesów życiowych. Różnice są tym większe, im młodsze jest dziecko. Okres ciąży powinien trwać...

plik doc

proces pielęgnowania na oddziale kardiologii

problemy pielęgnacyjne
Zaburzenia rytmu serca Wczesne wykrycie zaburzeń -Wykonanie zapisu EKG -Obserwacja bezpośrednia pacjenta -Monitorowanie akcji serca Wysokie wartości RR i tętna Niskie wartości RR i tętna Zapewnienie bezpieczeństwa. Normalizacja wartości RR Pomiar RR i tętna (karta obserwacyjna) Bole głowy Niwelowanie poziomu bólu -ograniczenie wysiłku -zapewnienie warunków do odpoczynku Lek i niepokój Minimalizowanie lęku -wyjaśnienie źródła dolegliwości -zapewnienie s...

plik docx

Wywiad pielęgniarski


WYWIAD PIELĘGNIARSKI

Informacje ogólne:

Data wywiadu: …………………………………………………….

Podpis pielęgniarki: ……………………………………………….

Imię i nazwisko pacjenta:………………………………………….

Data urodzenia pacjenta: ………………………………………….

Zawód:…………………………………………………………….

Diagnoza lekarska:………………………………………………..

plik doc

zagadnienia na internistyczne cd

na egzamin
9. Postępowanie pielęgnacyjno- lecznicze w przewlekłej niewydolności oddechowej. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA- niemożność utrzymania odpowiedniej prężności tlenu i dostatecznej eliminacji dwutlenku węgla, rozwija się w ciągu miesięcy, lat. Postępowanie: Utrzymanie drożności dróg oddechowych Usuwanie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. Dożylne nawadnianie chorego. Podawanie leków mukolitycznych Fizykoterapia oddechowa Oklepywanie klatki piersiowej P...

plik docx

interna studium przypadku

tak jak w opisie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Medycznych

Kierunek: Pielęgniarstwo II rok

Licencjat studia stacjonarne

Rok 2009/2010

Ewa Stefańska gr. II

STUDIUM PRZYPADKU

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie u pacjenta z rozpoznanym nadciśnieniem i przewlekłym migotaniem przeds...

plik docx

Proces

Zaburzenia krążenia – sinica twarzy Dotlenienie organizmu ->podanie tlenu -> ułożenie w pozycji wysokiej -> zapewnienie luźnej bielizny ->zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu ->ograniczenie wysiłku fizycznego ->pokój wietrzyłam kilka razy dziennie, ->pomagałam pacjentowi w wykonywaniu wszystkich czynności -> tlen podłączono z przepływem 3l/min Po podaniu tlenu i ograniczeniu wysiłku fizycznego sinica ustąpiła po kilku godzinach.

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.