plik doc

PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu

skrócone częściowe opracowanie do egzaminu
Wymień i zdefiniuj podstawowe struktury przedsiębiorstwa Zakład pracy ma 3 wzajemnie powiązane struktury ekonomiczną technologiczną społeczną Struktura ekonomiczna ? oznacza całokształt gospodarki środkami produkcji tzn. środkami finansowymi, pracą żywą, praca uprzedmiotowioną; obejmuje zaopatrzenie i zbyt, system wynagrodzeń; decyduje o poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa Struktura technologiczna ? to pełne wyposażenie m...

plik doc

Opieka paliatywna

konspekt z opieki paliatywnej
ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Opieka hospicyjna Hospicjum ?( hospitium ? hospes) ? oznacza osobę połączoną z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności- inaczej oznacza ono starego przyjaciela ? druha. Hospicja Opieka hospicyjna ? jest to pierwsza forma opieki paliatywnej- w dużej części oparta na działalności wolontaryjnej, działającej często w strukturach kościelnych i akcentujących problemy psychologiczne i duchowe. Pierwsze ho...

plik pdf

prawo

o prawach pielęgniarki w pracy zawodowej
UWARUNKOWANIA PRAWNE PRACY PIELĘGNIAREK Paulina Buchman I Rok Pielęgniarstwa Regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki można podzielić na powszechne i wewnętrzne. Wewnętrznym aktem prawnym jest Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. Natomiast powszechne akty prawne możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza bezpośrednio dotyczy zawodu pielęgniarki i określa wszelkie standardy postępowania i wykonywania zawodu, szczegółowo opisuje zakre...

plik pdf

zaburzenia czucia

Zaburzenia czucia - choroba wibracyjna
Krystyna Macierzewska -Wojnarowska Specjalizacja „Ochrona zdrowia pracujących” ZABURZENIA CZUCIA Zaburzenia czucia to brak rozpoznawania bodźców płynących ze środowiska i organizmu oraz zdolność reagowania na nie . Dolegliwość ta jest spowodowana dysfunkcją receptorów czucia rozmieszczonych w całym organiźmie. Czucie dzieli się na : – powierzchniowe /reagowanie na bodźce zewnętrzne/ – głębokie /impulsy pochodzące z wewnątrz/ w zależności od umiejscowi...

plik doc

Doradztwo zawodowe

notatki z wykładów
robertlit@wp.pl Techniki doradztwa zawodowego 18 h / kolokwium Doradca zawody: - Urząd Pracy, - System Oświatowy (DZ musi być zatrudniony w szkole) Socjologia ? Psychologia ? Pedagogika www.praca.gov.pl Samuel Gladding ?Doradztwo zawodowe ? ujęcie wszechstronne? ?Doradztwo zawodowe w zarysie? Ray Lamb Bańka ?Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy?. Wojtasik ?Warsztat pracy doradztwa zawodowego. Rachalska Koło: Teoria Hollanda w praktyce...

plik docx

Czynniki ograniczające znajomość prawa

Czynniki ograniczające znajomość prawa

Czynniki ograniczające znajomość prawa:

  1. Nieustanna modyfikacja prawa stanowiącego
  2. Daleko postępująca specjalizacja
  3. Koszt dzienników rządowych

Głównym źródłem wiedzy z zakresu prawa są:

  1. Środki masowego przekazu, które są często mało rzetelne
  2. ...

plik doc

Trening ogólnorozwojowy


Ćwiczenia ogólnorozwojowe w lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Sprawność ogólna we wszystkich dyscyplinach sportu tworzy bazę, podstawę do przyszłej specjalizacji sportowej. Wydaje się być pewnikiem, iż wyższy poziom sprawności ogólnej pozwala na zbudowanie wyższego poziomu sprawności specjalnej w konkretnej dyscyplinie sportowej. Założenie tego typu sprawdza się w szczególności w dyscyplinach sportowych, w których występuje wielkie bogactwo różnorodnych form ruchowy...

plik doc

Andragogika

Notatki z ćwiczeń z andragogiki
Andragogika ćwiczenia CZŁOWIEK DOROSŁY W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIA I PRACY Zadania rozwojowe w okresie dorosłości Wczesna dorosłość Zaczyna się około 18 roku życia a kończy około 35 roku życia Dylematem rozwojowym jest zdolność do nawiązania intymnych stosunków emocjonalnych i miłości To okres pełni sił fizycznych i sprawności intelektualnej, okres samodzielności życiowej i twórczej ekspansji prowadzącej jednostkę do samorealizacji w...

plik doc

Pedagogika PRACY ŚCIĄGA

Nie mam już tej notatki.... Już nie studiuję, z Turosem dawno skończyłam. Sorka i nie proście mnie więcej o to bym wam wysłała tą notkę. NIE MAM JEJ JUŻ!!!!!!
Od strony 13 do 45 Wprowadzenie Praca jest źródłem wartości materialnych i duchowych Jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych jak: psychologii, socjologii, historii kultury, medycyny, informatyki, filozofii, antropologii itd. Nauki te pokazują funkcję pracy w życiu człowieka Platon twórca idei doskonałych...

plik doc

Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce

Opis transportu na morzu, w powietrzu itd.
Temat: Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce. Transport morski: zalety i wady transportu morskiego: Z A L E T Y : - duża ładowność, - niski koszt, - możliwość przewozu różnorodnych towarów. W A D Y : - wolny, - możliwość katastrof ekologicznych, - niedocelowy. charakterystyka transportu morskiego: Obsługuje ponad ? wymiany handlowej świata. Transport ten cechuje duża specjalizacja: - kontenerowce, - ta...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,