plik doc

obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu - krąpiec

tekst o prawie naturalnym i jego obowiazywalnosci w sumieniu - Krąpiec
Obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu. W oparciu o: M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne [w:] Dzieła t. X, Lublin 1993, s. 223-228. Prawo naturalne (lex naturalis) rozumie Krąpiec jako zbiór norm, którym podlegają wszyscy ludzie, ponieważ zostały one wszczepione przez Boga w serce każdego człowieka, tkwią u podstaw jego ludzkiej godności. Zasady te stanowią wytyczne dla sumienia nawet, gdy czł...

plik doc

Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika


?Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe?Często promieniowanie jonizujące traktowane jest jako źródło zagrożenia dla człowieka i środowiska. Nie pamiętamy wtedy, że jodem promieniotwórczym leczy się raka tarczycy, że bez zastrzeżeń akceptujemy klasyczne badania rentgenowskie, tomograficzne, mammograficzne oraz wykorzystujemy promieniowanie jonizujące w urządzeniach służących ochronie środowiska, w przemyśle i nauce. Więc jak to jest z tym promieniowaniem? Postarajmy się le...

plik doc

Partie i systemy partyjne

partie, systemy partyjne, rodziny partyjne, rozwój partii w polsce i europie WYKŁADY pani prof SOBOLEWSKIEJ
Partie i Systemy Partyjne. [Wykłady] E. Burke ? partia to całość złożona z ludzi pragnących drogą wysiłków wspólnych realizować interes narodu, zgodnie z zasadą przez wszystkich akceptowaną. Obecny był także inny nurt myślenia: jeżeli realizujemy dobro wspólne to się nie dzielimy Jeśli się dzielimy na grupy to nie możemy realiz...

plik doc

Powtórka z NAUKI O POLITYCE

Nauka o polityce, nurty ontologiczne,metody badawcze
PARADYGMAT-zbiór pytań i odpowiedzi i fundamentalnym charakterze, sposób pozania badawczego dla danej osoby, kierunek w którym podążamy, opiera się na niekwestionowanych założeniach. NURTY ONTOLOGICZNE: NATURALIZM ANTYNATURALIZM Świat istnieje niezależnie Świat konstruowany społecznie Za źródło poznania uważa się przyrodę(badania różnych organizmów) Człowiek częścią rzeczywistości k...

plik doc

Źródła informacji dla dziennikarza

Źródła informacji dla dziennikarza
Źródła informacji dla dziennikarza Po zakończeniu kursu absolwent powinien: potrafić pisać proste informacje dziennikarskie na potrzeby różnych rodzajów mediów (prasa lokalna, prasa centralna, prasa opiniotwórcza, tabloidy, dzienniki, tygodniki, radio, TV, agencje informacyjne, Internet etc.) umieć przeprowadzać krótkie wywiady dla dzienników potrafić pisać krótkie artykuły o konfliktach społecznych (w których występują dwie wy...

plik doc

propedeutyka rolnictwa

propi
Wykład 1 Pojęcie propedeutyki rolnictwa, funkcji rolnictwa, działów, gałęzi i działalności Propedeutyka - nauka wstępna, poznawanie podstaw wiedzy z jakiejś dziedziny; przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki. Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia rolnictwa i przygotowujący do szcegółowego poznawania rolnictwa. Rolnictwo - gałędź produkcji ma na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu a wykor...

plik doc

ściąga z socjologii


1.SOCJOLOGIA ? zaliczana jest do empirycznych nauk społeczny. Nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem jej badań są: - zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach (wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie), - siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, -zmiany i przekształcenia w nich zachodzące, - zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowego życia, - struktury różnych form zbiorowości ludzi. Zadaniem socjologii jako nauki jest badan...

plik doc

propedautyka rolnictwa

moje notatki przed egzaminem z propedautyki
Propedeutyka - nauka wstępna, poznanie podstaw jakiejś dziedziny wiedzy, przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki. Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia z rolnictwa i przygotowujący do szczegółowego nauczania rolnictwa. Rolnictwo - jedna z gałęzi produkcji mająca na celu dostarczanie żywności oraz surowców dla przemysłu a wykorzystywująca do tego siły przyrody. Rolnictw...

plik doc

świadomość narodowa społeczeństwa polskiego w II poł. XIX wieku

świadomość narodowa w Polsce II poł XIX wieku
Przekształcenie świadomości narodowej w II poł. XIX w. Przełomowym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego w II połowie XIX w. było Powstanie Styczniowe. Dzięki powstaniu chłopi w Królestwie otrzymali ziemię, formalnie z rąk caratu, ale na warunkach podyktowanych przez Rząd Narodowy. Warunkach korzystniejszych niż gdziekolwiek w Europie Środkowej i Wschodniej. Walki ożywiły nastroje narodowe w pozostałych zaborach, a także na ziemiach włączon...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,