plik doc

epidemiologia chorób zakażnych

ogólna charakterystyka chorób zakażnych ,historia epidemii
EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH Epidemie chorób zakaźnych były od zarania dziejów postrachem i nieszczęściem ludności. Przełom w zwalczaniu epidemii chorób zakaźnych miał miejsce w pierwszej połowie XX wieku. Przyczyny przełomu: Postęp naukowy ogólny i w medycynie - odkrycie zarazków i leków – środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Opracowanie i zastosowanie szczepionek i szczepień ochronnych ludności Stworzenie podsta...

plik doc

epidemiologia chorób zakażnych

historia chorób zakaźnych
EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH Epidemie chorób zakaźnych były od zarania dziejów postrachem i nieszczęściem ludności. Przełom w zwalczaniu epidemii chorób zakaźnych miał miejsce w pierwszej połowie XX wieku. Przyczyny przełomu: Postęp naukowy ogólny i w medycynie - odkrycie zarazków i leków – środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Opracowanie i zastosowanie szczepionek i szczepień ochronnych ludności Stworzenie podstaw epidemiologii naukowej i organi...

plik odt

Propedeutyka rolnictwa

propedeutyka rolnictwa
Pojęcie propedeutyki rolnictwa, funkcji rolnictwa, działów, gałęzi i działalności Propedeutyka - nauka wstępna, poznawanie podstaw wiedzy z jakiejś dziedziny; przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki. Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia rolnictwa i przygotowujący do szcegółowego poznawania rolnictwa. Rolnictwo - gałędź produkcji ma na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysł...

plik doc

Katolicka nauka społeczna

Wykłady
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA Pojęcie państwa i przymioty państwa. Państwo jest rodzajem społeczności, która obejmuje konkretną grupę ludzi, która zajmuje określone, konkretne miejsce, terytorium, określone granicami. Ludność danego państwa może być jednym narodem albo grupą wielu narodowości. Członków państwa nazywamy obywatelami, a obywatele tworzą społeczeństwo. Istotą państwa jest to, że ma obywateli, ale nadaje tym obywatelom cechę społeczeństwa. Przymioty państwa:...

plik pdf

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

Ustawa o samorządach terytorialnych UE
EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z dnia 25 listopada 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 15 października 1985 r. została sporządzona w Strasburgu Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w następującym brzmieniu: EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PREAMBUŁA Państwa członkowskie Rady Europy...

plik doc

METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

STRESZCZENIE KSIĄŻKI BABBIE\'GO I NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA
TEMAT1.Osobliwości badań społecznych w socjologii U podstaw wiedzy leży umowa. Większość naszej wiedzy zależy od wiary w to, co nam powiedziano. Pewne rzeczy wiemy dzięki tradycji, inne dzięki ekspertom. Istnieją też odmienne metody poznawcze-poznawać można dzięki bezpośredniemu doświadczeniu-poprzez obserwację. Gdy nasze doświadczenie przeczy temu, co wszyscy wiedzą, jest możliwe, że zrezygnujemy z własnego doświadczenia na rzecz...

plik doc

August Comte

August Comte
08.03.2009 CZYM JEST POZYTYWIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH Rzeczywistość społeczna jest rzeczywistością płynną. Pozytywizm jest konsekwencją oświecenia, jest wyjściem z dziecięctwa. To odczarowanie świata, wyjście ze stanu religijnego. Wiedza, którą tworzył Comte i inni pozytywiści miała być wzorem religii wolnej od Boga, a kapłani tej religii ? socjologowie, mieli pokazać, czym jest rzeczywistość, w której żyjemy. Comte sugerował, aby badania w socjologii były obiektywne i wo...

plik docx

Socjalizacja wg Szackiej

Moje opracowanie tematu \"Socjalizacja\" na podstawie książki B.Szackiej \"Wprowadzenie do socjologii\".

Socjalizacja - (Malewska) -  to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultur...

plik docx

Socjalizacja wg Szackiej

Moje opracowanie tematu \"Socjalizacja\" z książki B.Szackiej \"Wprowadzenie do socjologii\".

Socjalizacja - (Malewska) -  to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to...

plik doc

Socjologia Wiedzy SGGW

Przedmiot: socjologia wiedzy, prowadzący: R. Korab, rok: 2011/2012, SGGW
Emilie Durkheim ELEMENTARNE FORMY ŻYCIA RELIGIJNEGO - w tym tekście znajduje się analiza wierzeń i zachowań religijnych australijskich społeczeństw plemiennych. Uzasadnienie możliwości badania religii pierwotnych jest u Durkheima przede wszystkim odrzuceniem przednaukowych, wartościujących poglądów na ich temat. Nie ma religii fałszywych; wszystkie odpowiadają, chociaż w różny sposób, określonym warunkom egzystencji...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,