plik doc

piel epidemiologiczne test

przykłaowy test z pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarstwo epidemiologiczne – test 1. Do zakażenia szpitalnego dochodzi przez: przeniesienia zakażenia od innych chorych złe warunki sanitarno-higieniczne przeniesienia zakażenia od personelu przeniesienia zakażenia od personelu lub innych chorych 2. Zakażenia układu moczowego wywołane są najczęściej: własną florą pacjenta kolonizującą ujście cewki moczowej drobnoustrojami kolonizującymi środowisko suche/powierzchnie, powietrze...

plik doc

piel epidemiologiczne test

przykładowy test z pielegniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarstwo epidemiologiczne – test 1. Do zakażenia szpitalnego dochodzi przez: przeniesienia zakażenia od innych chorych złe warunki sanitarno-higieniczne przeniesienia zakażenia od personelu przeniesienia zakażenia od personelu lub innych chorych 2. Zakażenia układu moczowego wywołane są najczęściej: własną florą pacjenta kolonizującą ujście cewki moczowej drobnoustrojami kolonizującymi środowisko suche/powierzchnie, powietrz...

plik doc

test z chirurgii

Test centralny
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - TEST NR 021009 Zadanie 1. W jakim czasie po badaniu gastroskopii pacjent może otrzymać posiłek? A. 3 godziny po badaniu, B. gdy powróci odruch połykania, C. bezpośrednio po badaniu, D. 15 minut po zabiegu. Zadanie 2. Podczas znieczulenia podpajęczynówkowego wśród pacjentów obserwuje się niekiedy: A. spadek ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty, bóle głowy, B. wzrost ciś...

plik odt

test podstawy pielegniarstwa

pytania testowe z podstaw pielegfniarstwa euhe
112. Przezodbytnicze badanie gruczołu krokowego wymaga wskaż prawidłową dpowiedz): b wymaga 1-2 godzin przed badaniem lewatywy, 113 Przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest ( wskaż prawidłową odpowiedz) a uraz głowy 114 W czasie TK z zastosowaniem środka cieniującego pielęgniarka obserwuje pacjenta pod kontem wystąpienia ( wskaż prawidłowa odpowiedz): b zaburzeń pracy serca 115 Po wykonaniu badania tomograficznego jamy brzusznej z...

plik doc

test podst.pielęgniarstwa

podstawy pielęgniarstwa test
Test sprawdzający z podstaw PIELĘGNIARSTWA po I semestrze. .................................................................................................................................................................... (nazwisko i imię studenta) Test składa się z 24 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest najbardziej prawidłowa) oraz pytań otwartych. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, a w miejscu wykropkowania wpisać prawidło...

plik odt

test, interna

interna , test
Wwyrównanych przewlekłych chorobach wątroby stosujemy dietę       wysokobiałkową normotłuszczową z ogr błonnika Choremu z zapaleniem trzustki zalecimy następująca dietę : - wysokobiałkowa, ubogą w tłuszcze, i z dużą zawartością witamin. Do powikłań makroangiopatycznych nie zaliczamy :       neuropatii Za górną granicę prawidłowego ciśnienia uważa się:       <140 skurcz rozkurcz<85 Cukrzyca typu I jest wyrazem:   &...

plik doc

choroby wewnętrzne test

test z chorób wewnętrznych pielęgniarstwo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Test egzaminacyjny z chorób wewnętrznych STUDIA POMOSTOWE Instrukcja dla zdającego Instrukcja: 1.       Test składa się z 40 pytań egzaminacyjnych obejmujących zagadnienia z interny i pielęgniarstwa internistycznego. 2.       Spośród zaproponowanych do każdego pytania czterech odpowiedzi, należy wybrać i z...

plik doc

test pielęgniarstwo

Test
Jaworzno 30.09.2011r. Imię i nazwisko…………………………………………………. TEST KWALIFIKACYJNY Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” Uwaga!!! Test jednokrotnego wyboru, poprawną odpowiedź należy zakreślić kółkiem. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki odbywa się przed: A. Sądem grodzkim B. Zwier...

plik doc

Test anestezjologia

test z anestezjologii
Pytania egzaminacyjne dla kierunku pielęgniarstwo Z przedmiotu : anestezjologia, intensywna terapia 1. Odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej jest       odma śródpiersiowa, obrzęk podgłośniowy       pierścieniowate zwężenie tchawicy       uszkodzenie strun głosowych       wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 2. Zestawy do przetaczań stosowane do żywienia metodą jednego worka powinny b...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,