plik doc

Zdrowie publiczne

promocja zdrowia, wybrane podstawowe definicje i zakres i działania zdrowia publicznego wg WHP
ZDROWIE PUBLICZNE 2 oceny: - prezentacja multimedialna min 15 slajdów ( nazwa szkoła, kierunek tytuł pracy, własne imię i nazwisko) - praca kontrolna do 15 listopada 14.09.2013r. Literatura :       Promocja zdrowia, zdrowie publiczne – Karskiego       Publikacje profesora 28.09.2013r. Promocja zdrowia – edukowanie i mobilizowanie głównie ludzi zdrowyc...

plik docx

POZ

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej zespół osób i instytucji  mających za zadanie zapewnienie opieki zdrowotnej ludności. Ustawy: 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2004r, 2. o działalności leczniczej 2011r.Struktura:*świadczeniobiorcy *NFZ(płatnik) *świadczeniodawcy(podmioty lecznicze, praktyki lekarskie ,pielęgniarskie, położnych, dentystyczne)*a...

plik doc

Analiza SWAT

Analiza SWAT szpitala: MOCNE STRONY, SŁABE STRONY, SZANSE, ZAGROŻENIA
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO ANALIZA SWAT SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE MOCNE STRONY SŁABE STRONY - Lokalizacja szpitala, centralny punkt komunikacyjny, dojazd z czterech kierunków miasta, - Wieloprofilowość szpitala, - Wykwalifikowana kadra medyczna, personel z doświadczeniem w postępowaniu z wszelkiego rodzaju urazami i zatrucia...

plik doc

Analiza SWAT

ANALIZA SZPITALA: MOCNE STRONY, SŁABE STRONY, SZANSE,ZAGROŻENIA
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO ANALIZA SWAT SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE MOCNE STRONY SŁABE STRONY - Lokalizacja szpitala, centralny punkt komunikacyjny, dojazd z czterech kierunków miasta, - Wieloprofilowość szpitala, - Wykwalifikowana kadra medyczna, personel z doświadczeniem w postępowaniu z wszelkiego rodzaju urazami i zatruciami, -...

plik rtf

Instrukcja Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż przy ręcznych pra

Instrukcja Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż przy ręcznych pra
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PRZECIWPOŻAROWA‭ PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH Zabronione jest stałe zatrudnianie przy transporcie ręcznym osób:       których stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie‭ ‬,‭ ‬tego rodzaju prac‭ (‬w szczególności osób głuchych,‭ ‬niemych,‭ ‬o słabym wzroku,‭ ‬epileptyków,‭ ‬umysłowo chorych,‭ ‬o poważnych schorzeniach serca i cierpiących na przepukl...

plik pdf

Psychologia rozwoju człowieka (Tom II)

Harwas-Napierała B., TPsychologia rozwoju czĹ?owieka (Tom II)rempaĹ?a J. -
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2002 Tom I Psychologia rozwoju człowieka Charakterystyka okresów życia człowieka Rozdział Okres prenatalny (opracowała Dorota Kornas-Biela) Celem rozdziału jest scharakteryzowanie psychofizycznego rozwoju dziecka przed urodzeniem oraz przedstawienie niektórych czynników, które mogą optymalizować lub zakłócać ten rozwój. Zagadnienia te są przedmiotem badań wielu nauk, w tym ps...

plik doc

teorie pielęgnowania

teorie pielegniarstwa
1. Omów teorię: a) Florence Nightingale:       Koncepcja pielęgniarstwa Nightingale zakładała, że pielęgniarstwo obok medycyny jest ogromnie ważną dziedziną w opiece nad zdrowiem człowieka, w zapobieganiu chorobie oraz zapewnianiu pomocy chorym. Pielęgniarstwo jest nauką, sztuką i profesją w służbie zdrowia.       Zapoczątkowała odwrót od traktowania tej pracy jako najgorszej z możliwych, podejmowania jej przez osoby bez żadnych kwal...

plik doc

teorie pielęgnowania

teorie pielęgnowania
1. Omów teorię: a) Florence Nightingale:       Koncepcja pielęgniarstwa Nightingale zakładała, że pielęgniarstwo obok medycyny jest ogromnie ważną dziedziną w opiece nad zdrowiem człowieka, w zapobieganiu chorobie oraz zapewnianiu pomocy chorym. Pielęgniarstwo jest nauką, sztuką i profesją w służbie zdrowia.       Zapoczątkowała odwrót od traktowania tej pracy jako najgorszej z możliwych, podejmowania jej przez osoby bez żadnych kwali...

plik doc

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjenta. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności w której żyją. W. Ciechaniewicz
Edukacja (łac. educatio), kształcenie, wychowywanie, ocena kwalifikacji do wyższych etapów rozwoju. U podstaw edukacji leży przekonanie, iż kształtowanie postaw i wdrażanie wiedzy i umiejętności przynosi efekty w postaci nie tylko zmiany życia i myślenia ale integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Edukacja...

plik doc

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrow
PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze syste...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,