plik doc

PODSTAWY ORGANZIACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wykłady
PODSTAWY ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - WYKŁADY Administracja ? jest częścią aparatu państwowego, jest częścią organizacji, aby mogła wypełniać swoje cele (zabezpieczenia funkcjonowanie państwa); to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów; jest działalnością trwałą, celową i planową. Każda administracja działa w obrębie jakiegoś państwa. Państwo ? polityczna organizacja społeczna. Aby ta organizacja mogła działać to tworzy aparaty pań...

plik doc

Zarządzanie administracją

wykłady
PODSTAWY ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - WYKŁADY Administracja ? jest częścią aparatu państwowego, jest częścią organizacji, aby mogła wypełniać swoje cele (zabezpieczenia funkcjonowanie państwa); to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów; jest działalnością trwałą, celową i planową. Każda administracja działa w obrębie jakiegoś państwa. Państwo ? polityczna organizacja społeczna. Aby ta organizacja mogła działać to tworzy aparaty...

plik doc

podstawy marketingu

wykłady
Podstawy marketingu WYKŁAD 1 23.10.2007 Etapy ewolucji marketingu: Era produkcyjna ? związana z rewolucją przemysłową drugiej połowy XIX wieku w USA a następnie w Europie Zachodniej. W Polsce podejście to dominowało przez cały okres funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej. Era marketingowa ? w krajach wysoko rozwiniętych rozpoczyna się na początku lat pięćdziesiątych. Era sprzedażowa ? trwała od połowy lat dwudziestych XX wieku do lat pięćdziesiątych w kra...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI-MOWA CIAŁA

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI-MOWA CIAŁA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – MOWA CIAŁA Pojęcie komunikacji jest znane każdemu z nas. Przeważnie nie mamy problemu, aby zrozumieć przekazywany nam komunikat. W dzisiejszych czasach ważna jest umiejętność poprawnej komunikacji społecznej – formułowania myśli, rozumienia siebie i innych. Podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, rodzinnych, służbowych i innych jest umiejętność porozumiewania się. Najczęściej komunikowanie się rozumie...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERB

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI ? KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA Skuteczne komunikowanie się z ludźmi jest jedną z podstawowych umiejętności umożliwiających kierownikom/menedżerom efektywne zarządzanie organizacjami. Bogusława Dobek – Ostrowska „Współczesne systemy komunikowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998r., str. 22 Komunikowanie się to proces przekazywania informacji od jedn...

plik pdf

Podstawy zarządzania - skrypt

Podstawy zarządzania - skrypt

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003

2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wi...

plik doc

Zarządzanie w kulturze organizacji

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pielęgniarstwo
KULTURA ORGANIZACJI Wg Edgara Scheina to wzorzec podstawowych założeń (wymyślonych, odkrytych, rozwiniętych) przez daną grupę w trakcie procesu uczenia się, radzenia sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, by mieć je za słuszne i właściwe. Podstawowe czynniki wpływające na kulturę organizacji:       Typ otoczenia: kultura narodowa, system wartości społeczeństwa, lokalny system wartości;   &n...

plik doc

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.doc


Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CHARAKTER ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Każdy menadżer musi zmierzyć się z potrzebą zmiany, gdyż zmienia się środowisko a wraz z nim musiała zmienić się również i firma. Zrozumienie, kiedy i jak wprowadzić zmiany, jest niezmiernie ważną częścią zarządzania.       Zmiana organizacyjna to bardzo istotna modyfikacja jakiejś części organizacji. A więc zmiana może dotyczyć niezależnie niemalże każdego aspektu organizacji, np. harmonogramó...

plik doc

Zarządzanie kryzysowe opracowanie ćwiczeń


Zarządzanie kryzysowe Pojęcie zarządzania kryzysowego Jest to element zarządzania państwem, polega na działaniu, planowaniu zdarzeń mających na celu przeciwdziałaniu zagrożeniom. Polega na zapobieganiu, planowaniu i działaniu w sytuacjach kryzysowych. Działania w sytuacjach kryzysowych       Zapobieganie – elementy niedopuszczenia do zdarzenia kryzysowego       Przygotowanie – organizowanie i przygotowywanie procedur edukowania społeczeństwa.   &...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,