plik doc

Pytania testowe na egzamin na uprawnienia w geodez


Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego.       Proszę opisać w kolejności jakie prace geodezyjne należy wykonać, aby inwestor mógł wprowadzić na budowę rezydencji wykonawcę prac budowlanych oraz jakie dokumenty geodezyjne powinien geodeta przekazać inwestorowi?       Przystosowanie istniejących map do określonych zadań gospodarczych wymaga oceny ich aktualności i jakości...

plik doc

histologia - test 2oo6

test z histologii z 2oo6 roku - wydział lekarski AM Wroc
1. mikrofilamenty aktynowe charakteryzuje: a)polaryzacja i dynamiczna niestabilność b) wchodzą w skład desmosomów c) mogą ulegać interakcji z miozyną II d) umożliwiają transport wewnątrzkomórkowy e) tworzą zrąb rzęsek (?) 2. akson: a)przewodzi impulsy od ciała komórki b)oddaje boczne kolateralia c)zawiera tygroid d)składa się z segmentów zwanych węzłami Ranviera e)posiada neurofilamenty ułatwiające wolny transport postępowy...

plik doc

Architektura komputerów - test 1

Architektura komputerów - test na studiach dziennych.
Test z AK       Pokazany na rysunku jest fragmentem       struktury MIMD       procesora macierzowego       systemu wieloprocesorowego ODP: a, b, c       Pamięć wirtualna. Mechanizm segmentacji może być wyłączony:       TAK       NIE       Tak, ale musi to wspierać system operacyjny ODP: b   &nb...

plik doc

Architektura komputerów - test 2

Architektura komputerów - test na studiach zaocznych.
Test z AK       Pokazany na rysunku jest fragmentem       struktury SIMD       procesora macierzowego       systemu wieloprocesorowego ODP: a, b, c       Pamięć wirtualna. Mechanizm segmentacji może być wyłączony:       TAK       NIE       Tak, ale musi to wspierać system operacyjny ODP: b   &nb...

plik doc

Kodowanie i szyfrowanie danych - testy

Kodowanie i szyfrowanie danych - Dwa testy z odpowiedziami.
1. Jak się nazywa usługa ochrony danych zapewniająca ze dane zawarte w systemie lub przesyłane przez siec nie będą zmienione lub przekłamane: a) uwierzytelnianie b) poufność danych c) integralność d) kontrola dostępu 2. Jak się nazywa usługa zapewniająca możliwość sprawdzenia czy użytkownicy komunikujący się ze sobą są rzeczywiście tymi za których się podają.. a) uwierzytelnianie b) poufność danych c) integralność, d) kontrola d...

Ostatnie wyszukiwania