plik doc

stary testament

opracowanie, najwżniejsze info ze starego testamentu
Stary Testament Na Stary Testament składają się, w zależności od uznawanego kanonu:       39 ksiąg - kanon hebrajski, uznawany przez żydów i wyznania protestanckie       46 ksiąg - kanon katolicki Księgi te powstawały w okresie od XII do II wieku p.n.e. Część badaczy uważa jednak, że powstawały one od XIII a nawet XV wieku p.n.e. do V wieku p.n.e. Księgi prorockie, jak się sądzi, powstały w IX-VI wieku...

plik doc

testy z ginekologii

testy z gin. i poloznictwa
Test z ginekologii Zagrożenie płodu występuje w : a. Przenoszenie b. Konfilikt serologiczny w zakresie antygenu Rh-D c. Nieprawidłowego zapisu KTG d. Jawnej cukrzycy u matki w terminie porodu e. Wszystkie powyższe Torbiel skórzasta jajnika: 1.najczesciej pojawia się w wieku 15-40 lat 2.mozliwa transformacja w neo złośliwe 3.tylko występowanie jednostronne 4.bardzo rzadko jako powikłanie wystepuje thyrotoxicosis 5.leczenie wymaga usuniecia torbieli w...

plik doc

ginekologia testy

testy z ginekologii
Test z ginekologii Zagrożenie płodu występuje w : a. Przenoszenie b. Konfilikt serologiczny w zakresie antygenu Rh-D c. Nieprawidłowego zapisu KTG d. Jawnej cukrzycy u matki w terminie porodu e. Wszystkie powyższe Torbiel skórzasta jajnika: 1.najczesciej pojawia się w wieku 15-40 lat 2.mozliwa transformacja w neo złośliwe 3.tylko występowanie jednostronne 4.bardzo rzadko jako powikłanie wystepuje thyrotoxicosis 5.leczenie wymaga usuniecia torbieli wraz z j...

plik doc

testy z chirurgi

test z chirurgi
Test z chirurgii Do Triady Charcota nie należy: a. gorączka b. żółtaczka c. bóle w prawym górnym kwadrancie brzucha d. wymioty Do triady Whippla nie należy: a. przyspieszone wystąpienie objawów hipoglikemi w przypadku głodzenia b. hipoglikemia w trakcie epizodów omdleń c. złagodzenie objawów hipoglikemi po doustnym lub dożylnym podaniu glukozy d. spadek ciśnienia tętniczego krwi Do powstania zakrzepicy żylnej nie przyczynia się: a. uszkodzenie ściany żyły...

plik doc

test z pediatrii

pediatria testy
Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c...

plik doc

test z pediatrii

pediatria testy
Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c...

plik odt

test podstawy pielegniarstwa

pytania testowe z podstaw pielegfniarstwa euhe
112. Przezodbytnicze badanie gruczołu krokowego wymaga wskaż prawidłową dpowiedz): b wymaga 1-2 godzin przed badaniem lewatywy, 113 Przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest ( wskaż prawidłową odpowiedz) a uraz głowy 114 W czasie TK z zastosowaniem środka cieniującego pielęgniarka obserwuje pacjenta pod kontem wystąpienia ( wskaż prawidłowa odpowiedz): b zaburzeń pracy serca 115 Po wykonaniu badania tomograficznego jamy brzusznej z...

plik pdf

Test - lata 1815-1871

Test obejmujący lata 1815-1871
AUTOR – BEATA WOJTASIK TEST SPRAWDZAJĄCY – HISTORIA 1815- 71 1.Wyjaśnij na czym polegała zasada legitymizacji władzy państwowej leżąca u podstaw postanowień kongresu wiedeńskiego.................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................

plik pdf

Test - wiek XVIII-XIX - klasa IIa

Test sprawdzający wiedzę uczniów
Imię i Nazwisko ................................................. klasa......... Zakreśl prawidłową odpowiedź w podanych poniżej pytaniach. 1 Bitwa pod Lipskiem miała miejsce:(0-1 pkt) a) 1811r. b) 1813r. c) 1812r. 2. Powstanie Listopadowe miało miejsce : (0-1pkt) a) 1831r. b) 1789r.. c) 1830r. TEST Nr Data............ 3. Bohaterem narodowym jakiego państwa jest Józef Bem : (0-1pkt) a) Francji b) Węgier c) Stanów Zjednoczonych 4. Połącz linią wyraz z jego...

plik pdf

Test - wiek XVIII-XIX - klasa IIb

Test sprawdzający wiedzę uczniów
Imię i Nazwisko ................................................. klasa......... Zakreśl prawidłową odpowiedź w podanych poniżej pytaniach. 1 Utworzenie Księstwa Warszawskiego miało miejsce: (0-1 pkt) a) 1807r. b) 1877r. c) 1892r. 2. Bitwa pod Waterloo miała miejsce: (0-1pkt) a) 1813r. b) 1851r. c) 1815r. 3. Kto został mianowany marszałkiem Francji w 1813r.?: (0-1pkt) a) gen. Józef Chłopicki b) książę Józef Poniatowski c) gen. Jan Henryk Dąbrowski 4. Połącz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,