plik doc

Każda cywilizacja jest kulturą, nie każda kultura jest cywilizacją

Każda cywilizacja jest kulturą, nie każda kultura jest cywilizacją :) na socjologię
?Każda cywilizacja jest kulturą , nie każda kultura jest cywilizacją.? Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia , które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja . Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach europejskich , nie miało jeszcze takiego znaczenia jakie ma dzisiaj . Pierwotnie...

plik doc

Japoński teatr tańca ? BUTOH

krótki referat z wiedzy o teatrze
Japoński teatr tańca – BUTOH Praca powstała w oparciu o tekst Mirosława Kocura, BUTOH, czyli teatr tańca. Z tego tekstu zaczerpnięte są też wszystkie cytaty. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku w Opolu Jerzy Grotowski rozpoczął swoje laboratoryjne badania, podobne zjawisko w tym samym czasie narodziło się w Japonii. Tamtejsi twórcy wskazują na swoje duchowe pokrewieństwo z polskim reformatorem teatru. Dziś można ich traktować jako dziedziców pra...

plik doc

historia wychowania ćwiczenia

notatka na ćwiczenia z historii wychowania
Szkoły elementarne ( nauczanie potomstwa klas biedniejszych) Młodzież z biedniejszych, ale wolnych rodzin mogła zdobywać wykształcenie w tzw. szkołach elementarnych. Szkoły elementarne powstały w wyniku stopniowego uzyskiwania przez plebejuszy godności konsulów i wyższych kapłanów. Początek zbiorowego nauczania w Rzymie datuje się na połowę III w. p. n. e. Szkoły elementarne ( ludis) były zakładami prywatnymi. Mieściły się na rynkac...

plik doc

TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

„Sztuka nie jest bynajmniej tym, co sądzi prostak – rodzajem natchnienia, które nie wiadomo skąd się bierze i rządzone przypadkowością pokazuje jedynie zewnętrzną, malowniczą stronę zjawisk. To mądrość uskrzydlona geniuszem, ale idąca konieczną, determinowaną przez najwyższe prawa, drogą rozwoju.” Eugene Delacrix Życie w obecnym świecie naraża nas na stres, zabieganie i ciągłą pogoń za dobrami materialnymi. Zdobywamy kosmos, odkrywamy nowe galaktyki, rozwój nauki i techniki poszerza...

plik doc

rehabilitacja chorych z prowadzoną mechaniczną wentylacją płuc

pielęgnowanie chorych na oddziale Intensywnej terapii -sztuczna wentylacja płuc
      Wentylacja płuc polega na naprzemiennym wykonywaniu wdechów i wydechów, co powoduje ruch gazów oddechowych pomiędzy atmosferą a pęcherzykami płucnymi. W czasie sztucznej wentylacji, w odróżnieniu od warunków fizjologicznych, ruch powietrza w kierunku pęcherzyków spowodowany jest wytworzeniem w drogach oddechowych ciśnienia dodatniego, które największą wartość osiąga pod koniec wdechu. Wyd...

plik pdf

skrypt z noiz

skrypt z noiz
NAUKA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Rozdział 1. WIEDZA O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA. 1. Sceptycyzm wobec nauki organizacji i zarządzania. Prowadzenie badań w obrębie NOiZ natrafia na trudności wynikające z samej materii przedmiotu, a także z oporu adresatów. Żyjemy w świecie, w którym powodzenie w gospodarce zależy często nie od wiedzy, a od wrodzonych umiejętności i doświadczenia. Prowadzi to do spostrzeżenia, iż NOiZ sama nie daje umiejętności, ale może st...

plik doc

EKSPRESJONIZM ?ZDROJU?.

EKSPRESJONIZM ?ZDROJU? (XX-lecie międzywojenne)
ZAG.3. EKSPRESJONIZM ?ZDROJU?. EKSPRESJONIZM- nurt ten powstał jeszcze przed I wojną światową, korzeniami sięgał do średniowiecza, baroku i romantyzmu. Ekspresjoniści akcentowali : -chęć wyrażania uczuć (czyli ekspresja) jako dominująca potrzebę artysty, -dążenie do wyrażania uczuć wiązali z potrzeba piękna i harmonii w poezji, -operowali gwałtownymi uczuciami: przerażeniem, ekstaza, uniesieniem, -swoją sztukę nazywali ?krzykiem...

plik doc

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA (XX-lecie miedzywojenne).
13. AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA Awangarda krakowska powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, pod wpływem atmosfery artystycznej wytworzonej przez ekspresjonizm, formizm i futuryzm. Ruch ten usiłował twórczo rozwijać zasadniczą myśl nowatorów z lat przedwiośnia niepodległości. Zajmował stanowisko opozycyjne do kierunków tradycjonalnych. Awangarda - franc. avant garde - straż przednia, oka...

plik doc

Cyganeria artystyczna

Definicja ze "Słownika literatury XIX wieku".
CYGANERIE ARTYSTYCZNE Cyganeria, inaczej bohema (od franc. le Bohemien — cygan, la bohme — bohema) — to nazwa zgrupowań artystów wyróżniających się swobodnym, ekscentrycznym stylem życia, stanowiącym swoistą formę protestu przeciwko rzeczywistości, przeciw przesądom społecznym, sztywnym normom moralnym i wszelkim pozornym wartościom społeczno-obyczajowym. Cyganie manifestowali kult sztuki i pogardę dla filistra pozbawionego estetycznej wrażliwo...

plik doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura"

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"
Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatar...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,