plik doc

Podstawy embriologii dla pielęgniarstwa

embriologia dla studiów mgr pielęgniarstwa
Podstawy embriologii Embriologia (grec. embryon - zarodek) jest nauką o rozwoju osobniczym organizmu od momentu jego powstania do chwili jego urodzenia, to znaczy do momentu, kiedy organizm ten traci bezpośrednią łączność z organizmem matki i uzyskuje możność samodzielnego bytowania. Embriologia człowieka jest częścią nauk medycznych, szczególnie ściśle związana jest z medycyną kliniczną i farmacją stosowaną (stosowanie leków). Są różne działy emb...

plik doc

Podstawy embriologii dla pielęgniarstwa

embriologia dla studiów mgr pielęgniarstwa
Podstawy embriologii Embriologia (grec. embryon - zarodek) jest nauką o rozwoju osobniczym organizmu od momentu jego powstania do chwili jego urodzenia, to znaczy do momentu, kiedy organizm ten traci bezpośrednią łączność z organizmem matki i uzyskuje możność samodzielnego bytowania. Embriologia człowieka jest częścią nauk medycznych, szczególnie ściśle związana jest z medycyną kliniczną i farmacją stosowaną (stosowanie leków). Są różne działy emb...

plik doc

ściąga fizjologia

fizjologia
Układ oddychania-rola: wymiana gazowa -regulacja gospodarki kwasowo zasadowej -termoregulacja w wyniku oddawania ciepła z powietrzem wydychanym -płuca sa miejscem biosyntezy prostacykliny. Mechanika oddychania : -wentylacja płuc zachodzi dzieki skurczom m.oddechowych zmienia się rytmicznie -cykl oddechowy składa się z : a)fazy wdechu b0fazy wydechu podstawowym mięsniem oddechowym jest przepona przy silnych ruchach oddech. Może obniżyc się do 10cm. Całkowita poje...

plik pdf

Tablice PKM

Tablica 1.1. Masy prętów płaskich i taśm stalowych w kg/m. Tablica 1.2. Kątowniki równoramienne Tablica 1.3. Ceowniki Tablica 1.4. Dwuteowniki Tablica 1.5. Rury stalowe instalacyjne
Piotr Pohl, Grzegorz Wieloch MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z ZAKRESU PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Część 1 Poznań 2006 1 WSTĘP W niniejszym opracowaniu zebrano wyjątki z norm oraz tabele i zestawienia wielkości, które są niezbędne do nauki podstaw konstrukcji maszyn, oraz do wykonywania prostych projektów wybranyc...

plik doc

opracowanie pytan ze statyki

pytania i odpowiedzi z zagadnien mechanika-statyka
Opracowanie do pytań egzaminacyjnych-mechanika       Prawa Newtona: Prawo pierwsze Punkt materialny, na który nie działaja _adne siły, pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym po linii prostej. Prawo drugie Przyspieszenie a punktu materialnego jest proporcjonalne do siły P działajacej na ten punkt i ma kierunek siły ma = P , gdzie współczynnik proporcjonalnosci m jest masa punktu materialnego. Prawo...

plik doc

Zagadnienia podstawowe na egzamin dyplomowy inżynierski Kierunek: Mech

Zakres pytań ogólnych na obronę pracy inżynierskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Zagadnienia podstawowe na egzamin dyplomowy inżynierski Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Lp. TREŚĆ PYTANIA 1. Ogólna charakterystyka maszyny 2. Wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa elementów maszyn 3. Obliczenia wytrzymałościowe (na przykładzie wału) 4. Metody pomiaru podstawowych wielkości mechanicznych (siły, prędkości obrotowej, momentu obrotowego, ciśnienia itd.) 5. Technologie łączen...

plik pdf

wytrzymałość


WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW MECHANIKA CIAŁA ODKSZTAŁCALNEGO Podstawą wytrzymałości materiałów są prawa statyki oraz wnioski wypływające z doświadczenia. Pomostem łączącym mechanikę ciał sztywnych z wytrzymałością jest wspomniana już zasada zesztywnienia. Pojęcie „wytrzymałość materiałów” m ożna traktować jako cechę, właściwość ciał stałych, polegającą na przeciwstawianiu się niszczącemu działaniu sił. Zadania „wytrzymałość materiałów” jako przedmiotu opisującego zachowanie się ciał odkształc...

plik pdf

Zaawansowana mechanika kwantowa

Wstęp do teorii przestrzenii Hilberta

ZAAWANSOWANA MECHANIKA KWANTOWA: WSTĘP DO TEORII PRZESTRZENI HILBERTA

Ł. Derkacz1 , R. Olkiewicz IFT UWr., 2005

1

Uwagi i dostrzeżone błędy w notatkach prosze kierować na adres: nikko@ift.uni.wroc.pl

1

Przestrzenie Hi...

plik doc

filozofia kultury

na koło zaliczeniowe
Filozofia kultury 1.12.2009r. Szybkośc – narkotyk, który silnie uzależnia Ludzie oferujący informacje walczą o niezagospodarowane sekundy czasu innych. Im więcej informacyjnych zaopatrzeniowców, tym mniej sekund użytkownicy mają dla każdego z nich. Szybkośc jest zaraźliwa. Jeśli przyzwyczaimy się do szybkości w niektórych obszarach, jej pragnienie rozszerzac się będzie na inne dziedziny.       Czy studia literaturoznawcze mogą zostac powolne? &n...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,