plik pdf

TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW

Ksiażka TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW
TERMODYNAMIKA ´ ´ DLA CHEMIKOW, FIZYKOW ˙ ´ I INZYNIEROW R. Holyst, A. Poniewierski, A. Ciach ´ Instytut Chemii Fizycznej PAN i Szkola Nauk Scislych, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa c R. Holyst, A. Poniewierski, A. Ciach 29 pa´dziernika 2003 z Spis tre´ci s Przedmowa 8 I Podstawy termodynamiki fenomenologicznej 11 12 17 17 24 27 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 44 45 1 Wst¸p historyczny e 2 Podstawowe poj¸cia i zerowa zasa...

plik doc

fizyka, termodynamika, dynamika

fiza
1 Ruch liniowy i obrotowy. Prędkość liniowa i kątowa. Przyspieszenie liniowe i kątowe oraz dośrodkowe. V=ds./dt A=dv/dt=d2s/dt2 V chwilowe= lim(t->0) V/t A chwilowe= lim(t->0) a/t Ruch obrotowy: kąt  - droga kątowa,  - prędkość,  - przyspieszenie =d/dt =d/dt=d2/dt2 =o+t =ot+t2/2 v=r v=2r/T f=1/T (v-prędkość liniowa, f- częstotliwość, T-okres) s=r* (s-długość łuku, r-promień, -kąt w RAD) Przyspieszenie dośrodkowe: a=v2/R= -2r 2. Zasady dynamiki Ne...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,