plik pdf

Termodynamika - przykładowe zadania

Kilka zadań z I zasady termodynamiki
ZADANIA Z TERMODYNAMIKI Zad. 1 Woda przepływa w ilości 0,25kg/s przez wymiennik ciepła, zmienia swoja entalpie z 36000kJ/h na wlocie do 75kJ/kg na wylocie kosztem spalin które zmieniają swoja entalpie z 45kW na wlocie do 35 kW na wylocie .Masowe natęŜenie przepływu spalin 90kg/h. Oblicz straty ciepła do otoczenia ODP -1.25 Dane: kg & m1 = 0,25 ⊕ s kg kg & m 2 = 90 = 0,025 ⊕ h s kJ kJ H 1| = 36000 = 10 ⊕ h s kJ h1|| = 75 Θ kg | H 2 = 45 kW ⊕ || H 2 = 35...

plik doc

fizyka, termodynamika, dynamika

fiza
1 Ruch liniowy i obrotowy. Prędkość liniowa i kątowa. Przyspieszenie liniowe i kątowe oraz dośrodkowe. V=ds./dt A=dv/dt=d2s/dt2 V chwilowe= lim(t->0) V/t A chwilowe= lim(t->0) a/t Ruch obrotowy: kąt  - droga kątowa,  - prędkość,  - przyspieszenie =d/dt =d/dt=d2/dt2 =o+t =ot+t2/2 v=r v=2r/T f=1/T (v-prędkość liniowa, f- częstotliwość, T-okres) s=r* (s-długość łuku, r-promień, -kąt w RAD) Przyspieszenie dośrodkowe: a=v2/R= -2r 2. Zasady dynamiki Ne...

plik odt

wzory z pierwszych ćwiczeń termodynamika

kilka wzorow potrzebnych do zadan
M= m/n masa drobinowa warunki normalne SI- pn=1bar=750mm Hg warunki normalne fizyczne- pn=1atm.fiz=760mm Hg A/m= a* j.wf/kg V/m= v* m3/kg objętość właściwa Vn/m= vn* m3n/kg A/n= (Ma) wilkość właściwa molowa V/n= (Mv)= m3/kmol Vn/n= (Mv)n m3n/kmol (Mv)n= 22,42 m3nf/kmol w warunkach normalnych fizycznych (Mv)n=22,71 m3nsi/kmol w warunkach normalnych ukł. Si A/V gęstość właściwa fizyczna jwf/m3 m/V gęstość masy kg/m3 G- ciężar m*g G/V- gamma N/...

Ostatnie wyszukiwania