plik doc

Terapia celowana

terapia celowana
Model opieki nad pacjentem, u którego zastosowano terapię celowaną I. Terapie celowane są nowymi metodami terapeutycznymi polegającymi na hamowaniu określonych szlaków molekularnych onkogenezy. Inaczej terapia celowana jest to terapia „ukierunkowana” na określoną cząsteczkę. Jeżeli cząsteczka ta jest obecna wyłącznie w komórkach nowotworowych lub jej stężenie w tych komórkach jest znacznie wyższe; terapia celowana umożliwi wybiórcze zniszczenie tylko tych komórek. Wy...

plik doc

Bajkoterapia

Bajkoterapia - referat
Michalina Kaiser Pedagogika – terapia psychopedagogiczna Rok III Bajkoterapia jest ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Takie sytuacje, które często wywołują lęk, są nierozerwalne z nabywaniem przez dziecko doświadczeń. To np. pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu, szkole, sytuacje kompromitacji, pobyt w szpitalu, śmierć ulubionego zwierząt...

plik doc

Inhalacja i tlenoterapia

inhalacja i tlenoterapia
INHALACJA I TLENOTERAPIA Uzasadnienie wziewnego stosowania leków:       Dostarczenie leku bezpośrednio do miejsca toczącego się procesu chorobowego,       Zastosowanie mniejszej dawki niż w przypadku stosowania leku ogólnoustrojowo,       Zmniejszenie niepożądanego ogólnoustrojowego działania podanego leku,       Stosowanie leków wykazujących wyłącznie działanie miejscowe. Farmakokinetyka leku w...

plik doc

Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii

Notatka zawiera opis zadań dla pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii, opis czym jest chemioterapia oraz negatywnych działań leków cytostatycznych na organizm ludzki.
Zadania pielęgniarki w łagodzeniu ujemnych następstw chemioterapii. Chemioterapia jest to metoda leczenia ogólnoustrojowego, stosowana w nowotworach uogólnionych, takich jak: ostra białaczka, Chłoniami, guzy zarodkowe gonad, nabłoniaki kosmówkowe pochodzenia łożyskowego i uogólnionych przerzutach. Ta metod...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,