plik doc

Teorie pielęgnowania

Teorie pielęgnowania
TEORIA PIELĘGNOWANIA Teoria pielęgnowania a model pielęgnowania: model ? graficzne lub symboliczne przedstawienie treści teorii (np. czym jest pielęgnowanie, pielęgnowanie z pkt. widzenia poszczególnych teorii) teoria ? filozoficzne odniesienie, poparte badaniami (niektóre teorie); może być stworzona przez 1 osobę lub grupę naukowców Funkcja teorii ? po co ona jest? pomaga w relacji personelu z pacjentem podpowiada w praktyce, jakie rzeczy mogą być zrobione...

plik doc

teorie pielęgnowania

teorie pielegniarstwa
1. Omów teorię: a) Florence Nightingale:       Koncepcja pielęgniarstwa Nightingale zakładała, że pielęgniarstwo obok medycyny jest ogromnie ważną dziedziną w opiece nad zdrowiem człowieka, w zapobieganiu chorobie oraz zapewnianiu pomocy chorym. Pielęgniarstwo jest nauką, sztuką i profesją w służbie zdrowia.       Zapoczątkowała odwrót od traktowania tej pracy jako najgorszej z możliwych, podejmowania jej przez osoby bez żadnych kwal...

plik doc

teorie pielęgnowania

teorie pielęgnowania
1. Omów teorię: a) Florence Nightingale:       Koncepcja pielęgniarstwa Nightingale zakładała, że pielęgniarstwo obok medycyny jest ogromnie ważną dziedziną w opiece nad zdrowiem człowieka, w zapobieganiu chorobie oraz zapewnianiu pomocy chorym. Pielęgniarstwo jest nauką, sztuką i profesją w służbie zdrowia.       Zapoczątkowała odwrót od traktowania tej pracy jako najgorszej z możliwych, podejmowania jej przez osoby bez żadnych kwali...

plik doc

Teorie pielęgnowania

Notatka z teorii pielęgnowania
TEORIE PIELĘGNOWANIA FILOZOFIA PIELĘGNIARSTWA Pojęcie filozofii człowieka i jej przedmiot. Filozofia pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to unikatowa autonomiczna działalność w krajowych systemach ochrony zdrowia, mająca na celu-przez swoiste czynności prewencyjne, terapeutyczno-pielęgnacyjne i edukacyjno-promocyjne – przyczynić się do dobrostanu zdrowotnego jednostek i społeczeństw. Naukową podstawę tych działań znajdują pielęgniarki w określonych teoriach p...

plik doc

Teorie pielęgnowania-modele

Teorie pielęgnowania
mgr Jolanta Sadek MODELE PIELĘGNOWANIA „Praktyka bez teorii jest jedynie rutyną, tylko teoria może przynieść ducha inwencji” Pasteur Pielęgniarstwo jest młodą dyscypliną naukową, której początków należy doszukiwać się w pracach Florence Nightingale. Podstawowym zadaniem nauki o pielęgnowaniu jest definiowanie pojęć, ukazywanie i wyjaśnianie istoty związków zachodzących między poszczególnymi pojęciami, formowanie uogólnień i praw. Posługując się pojęciem „teoria” n...

plik docx

Teorie pielęgnowania - notatki z wykładów


TEORIE PIELĘGNOWANIA FILOZOFIA I MISJA PIEL Filozofia - to wynik rozważań w to w co wierzą profesjonaliści piel, oznacza to co ważne istotne, a także perspektywiczne dla w danym kraju regionalnie, instytucji ochrony zdrowia - czym jest piel - kim jest piel - kim jest społeczeństwo - jak rozwija się pojęcie zdrowia     Oparta jest na wartościach z przeszłości, teraźniejszych i wyznaczających kierunkach rozwoju piel w przyszłości.     Pielęgniarstwo to nauk...

Ostatnie wyszukiwania