plik doc

teorie pielegniarstwa zbiorczo

teorie
ROY NEUMAN LEININGER PEPLOU NIGHTINGALE HENDERSON OREM WATSON ZDROWIE Stan i proces stawania się. Osobą zintegrowaną czyli zaadaptowaną do środowiska. To pełna integracja w zakresie fizjologicznym, koncepcji siebie, pełnionych ról i współzależności Ciągłe podejmowanie działań w kierunku osiągania indywidualnych celów: przeżycie, wzrost, rozwój Jako punkty między dwoma biegunami, dobrostanem i śmiercią Stan optymalnej równowagi, stabilności systemu. Utożsamianie z utrzyma...

plik doc

OSOBOWOŚĆ

Definicje, teorie rozwoju osobowości. Praca z przypisami
Henryk Rojczyk Administracja I rok, studia zaoczne, semestr I OSOBOWOŚĆ JAKO MECHANIZM REGULACYJNY: POJĘCIE OSOBOWOŚCI, WSPÓŁCZESNE KONCEPCE, TYPY OSOBOWOŚCI Pojęcie osobowości jest terminem niezwykle skomplikowanym, zdeterminowanym poprzez różne stanowiska teoretyczne. W potocznym rozumieniu osobowością nazwać możemy pewne wzorce zachowania, postępowania, myślenia czy też odczuwania, który jest charakterystyczny i in...

plik doc

psychologia - teorie rozwoju i podstawowe terminy z nim związane

dla wzrokowców - w formie tabel
ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY ERICKSON podzielił na etapy 4 +4 ? nie przypisuje jednak konkretnego wieka w każdym stadium. Uważał, że każdy człowiek ma własny rozkład wg którego przechodzi kolejne stadia. Rozwój osobowości nie kończy się na wieku młodzieńczym lecz trwa całe życie. W każdym stadium zachodzi możliwość oddziaływania człowieka na samego siebie i środowisko społeczne. 1UFNOŚĆ ?NIEUFNOŚĆNADZIEJA? to trwałe przekonanie o możliwości spełniania gorących pra...

plik doc

teoria uczenia się w kontekście osobowości

uczenie się, osobowość, koncepcje uczenia się
Teoria uczenia się w kontekście osobowości. Rozpatrując teorie uczenia się w kontekście osobowości trzeba zacząć od omówienia osobowości. Najpopularniejszą definicją osobowości jest ta, która przedstawia ją jako zespół cech wzajemnie wpływających na siebie, które manifestowane są poprzez ludzkie zachowania. Etymologia osobowości wywodzi się od słowa – osoba. Oznacza ono byt o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiad...

plik doc

osobowosc, emocje, teorie, procesy psychiczne

Sciaga z psychologii I rok \'osobowosc itd.\'
Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym. Ogólne teorie osobowości: Teorie typów: zakładają, że każda jednostka reprezentuje swoistą równowagę podstawowych elementów zgodnych z typem osobowości. Przykładem takiej teorii jest konstytucjonalna teoria Sheldona, mówiąca, że typy budowy ciała związane są z rozwojem osobowości.|| Teo...

plik doc

Psychologia kliniczna

Pojęcia do egzaminu z przedmiotu: Psychologia kliniczna
Psychologia kliniczna WYKŁAD POJĘCIA: Cele, zadania, diagnoza psychologiczna. Pojęcie normy. Uwarunkowania, czynniki ryzyka występowania zaburzeń zachowania (w modelu biopsychospołecznym). Modele zaburzeń. Stres- style radzenia sobie. Zaburzenia po stresie urazowym. Lęk jako cecha osobowości, zaburzenia lękowe. Zaburzenia somatoformiczne. Zaburzenia dysocjacyjne. Depresje- teorie. Objawy depresji, terapia wg Be...

plik docx

Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera

Proces pielęgnowania z praktyk z geriatrii

Wstęp  

Choroba Alzheimera jest procesem neurozwyrodnieniowym w mózgu, w którym dochodzi do zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia. Charakteryzuje się: podstępnym początkiem, powolnym przebiegiem, stopniowym zanikiem pamięci, zaburzeniami orientacji i zachowania. Za przyczynę schorzenia podaje się wiele czynników: patologiczne zmiany w mózgu, uwarunkowania genetyczne, proces...

plik doc

geriatria

II rok pielęgniarstwa
GERIATRIA KLINIKA – WYKŁAD 1       dr. Urszula Kwapisz UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE STAROŚCI MECHANIZMY STARZENIA SIĘ – WSPÓŁCZESNE TEORIE Biologiczne aspekty starzenia się: I. Teorie genetyczne       teoria sumowania się błędów       neurogenna teoria starzenia       teoria zegara molekularnego Wg. Brocklenhust starzenie jest : kontynuacja programu różnicowania ze śmiercią, ma wartości ewol...

plik doc

analiza_teorii

teorie
ROY NEUMAN LEININGER PEPLOU NIGHTINGALE HENDERSON OREM WATSON ZDROWIE Stan i proces stawania się. Osobą zintegrowaną czyli zaadaptowaną do środowiska. To pełna integracja w zakresie fizjologicznym, koncepcji siebie, pełnionych ról i współzależności Ciągłe podejmowanie działań w kierunku osiągania indywidualnych celów: przeżycie, wzrost, rozwój Jako punkty między dwoma biegunami, dobrostanem i śmiercią Stan optymalnej równowagi, stabilności systemu. Utożsamianie z utrzyma...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,