plik doc

teorie współczesnej psychologii


Teorie współczesnej psychologii- wykłady z dr Dehnel - Koczanowicz WYKŁAD 1 ( 01.03.07 ) 4 podstawowe orientacje psychologii: Psychol. Humanistyczna Psychoanalityczna Poznawcza Behawioryzm TEORIE PSYCHOANALITYCZNE- Freud, Jung, Horney -3 podst. Orientacje Freud-psychoanaliza klasyczna- T. PSYCHOANALITYCZNA Jung- psychologia analityczna- NEOPSYCHOANALIZA, bo w znaczny sposób odeszli od tego, co mówił Freud Horney- psychoanaliza społ.-kulturowa- NEOPSYCHOANALIZA T...

plik doc

teorie współczensje psychologii- wykłady


Teorie współczesnej psychologii- wykłady z dr Dehnel - Koczanowicz WYKŁAD 1 ( 01.03.07 ) 4 podstawowe orientacje psychologii: Psychol. Humanistyczna Psychoanalityczna Poznawcza Behawioryzm TEORIE PSYCHOANALITYCZNE- Freud, Jung, Horney -3 podst. Orientacje Freud-psychoanaliza klasyczna- T. PSYCHOANALITYCZNA Jung- psychologia analityczna- NEOPSYCHOANALIZA, bo w znaczny sposób odeszli od tego, co mówił Freud Horney- psychoanaliza społ.-kulturowa- NEOPSYCHOANALIZA T...

plik doc

Media w edukacji - teorie mediów

wykład 2 Media w edukacji dnia 28.02.09r. Marshall McLuhan i jego trzy podstawowe dzieła mówiące o mediach i kulturze masowej.
Przedmiot: Media w edukacji dnia:28 luty 2009 rok Wykład: 2 Temat : Teorie mediów Marshall McLuhan 1911-1980. Urodzony w Kanadzie w środowisku protestanckim . W dzieciństwie ,tak jak i inni znani ludzie , nie wykazywał się zbyt rozwiniętą intelektualnością umysłową. Po latach żmudnej drogi edukacyjnej stał się filologiem a w...

plik doc

WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE

Opracowane zagadnienia z wts, plus streszczenia kilku tekstów.
Streszczenie tekstu: H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, W: Kryzys i schizma t.1. Najpierw definiuje Blumer pojęcie symbolicznej interakcji pisząc, iż odnosi się ono do tego typu interakcji, którego cechą jest, że ludzie interpretują czy definiują wzajemnie swoje działania, zamiast po prostu na nie reagować Analizując teorię Meada, uważa Blumer za kluczowe założenie, iż człowiek wyposażony jest w jaźń, a to...

Ostatnie wyszukiwania