plik pdf

Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit.

Zebrane informacje o teorii dzieła literackiego i procesie hist.-lit., strukturalizm, Ingarden, Sawicki, fikcja itd. (notatki do egzaminu).
Exam z Teorii Literatury 1. Podział nauki o literaturze: historia, teoria, krytyka 2. Teoria literatury, jej działy, zakres problematyki: TL to dyscyplina w ramach literaturoznawstwa. Działy: - teorie: *dzieła (ontologia, funkcje,wyznaczniki literackości, prawda i fałsz, budowa, teoria języka poetyckiego, organizacja), *procesu hist.-lit. (prawidłowości...

plik docx

teoria cocklina

teoria Cocklina opisuje proces podejmowania i pełnienia roli studenta przez osoby dorosłe

  1. Teoria Cocklina  opisuje proces podejmowania i pełnienia roli studenta przez osoby dorosłe
  2. Pokazuje oraz wyjaśnia ten proces przedstawiając czynniki go regulujące
  3. Podstawą dla sformułowania tej teorii było przeprowadzenie badan empirycznych zrealizowane metodą teori...

plik doc

Istota i zakres socjologii wiedzy

Definicja i podział socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy i teoria ideologii, Epistemologia a socjologia wiedzy, Dwa podziały socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy wg Kanta i Hegla - podsumowanie
Istota i zakres socjologii wiedzy a)Definicja i podział socjologii wiedzy Socjologia wiedzy jest jedną z najmłodszych dziedzin socjologii. Dyscyplina ta przeżyła swój złoty okres w dwudziestych i trzydziestych latach dwudziestego wieku. Wtedy też ukształtowały się jej główne systemy teoretyczne,...

plik doc

Składnia pojęcia

Teoria składni w pigułce
SkładniaWalencja - możliwość tkwiąca w każdym leksemie, łączenia się ze ściśle określonymi typami innych leksemów w konstrukcję składniową: a) bierna (dystrybucja) ? suma wszystkich pozycji w jakich może znaleźć się leksem i nie może b) czynna (konotacja) ? suma typów innych leksemów i ich połączeń, których się one domagają. Rząd (rekcja) ? wymóg wystąpienia leksemu w ściśle określonej formie fleks. Typy zależności składniowej: a) Znaczeniowa (Jan idzie), b) składni...

plik doc

Psychologia.doc

notatki
Psychologia jest to nauka o zachowaniu organizmów. Została podzielona na kilka rodzajów ? rozwojowa- szukanie praw i zasad rozwojowych dla jednostki, defektologiczna- zajmuje się problemami osób niepełnosprawnych fizycznie, kliniczna- psychopatologia czyli zaburzenia jednostki, pracy ? pewnymi związkami pracy i wpływu na jednostkę Początkowo była nauką o świadomości ,o przeżyciach danych człowiekowi który je przeżywa(czyli o życiu wew) .Metodą badawczą była introspekcja ?wyrażenie...

plik doc

teoria z finansow

moze to nie taka zupelnie \"notatka\" bardziej sciaga ale wiecie....powieksz czcionke i gotowe:-)
Finanse-ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem zasobów pieniężnych tj gromadzenie i wydatkowanie pieniędzy przez różne podmioty gospodarcze. Są forma podziału produktu społecznego związanego z gospodarka towarowo-pieniężną i zależną od stopnia jej rozwoju. W zależności od typów podmiotów gromadzących i wydających środki pieniężne wyróżnia się finanse: 1)publiczne-proces gromadzenia i r...

plik doc

Teorie socjologiczne


      Definicja teorii socjologicznej wg P. Sztompki – elementy, funkcje, cele. Teoria społeczna (wg Piotra Sztompki z 1985 roku) jest to wszelki zespół założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych pojęć oraz ogólnych twierdzeń o rzeczywistości społecznej mających dostarczać wyjaśnienia dostępnej wiedzy opisowej na jej temat oraz ukierunkowywać dalsze badania. W definicji tej mamy kilka ważnych założeń:       Założenia: -...

plik odt

Globalizacja

Referat na temat globalizacji
Globalizacja i jej teorie Według Piotra Sztompki (2002, s. 598) globalizacja to: proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Natomiast Ant...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,