plik doc

teoria wychowania pyt i odp


Przedmiot teorii wychowania. W wąskim zakresie: Głównym przedmiotem teorii wychowania jest wychowanie w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorię wychowania interesuje szczególnie rozwój moralny, społeczny, kulturalny i fizyczny dzieci i młodzieży, mniej natomiast ich rozwój umysłowy w procesie uczenia...

plik doc

teoria wychowania

trochę porozwalana ale da się z tego pouczyc
TEORIE WYCHOWANIA Istnieją trzy teorie wychowania. Według pierwszej ? głównym celem wychowania jest zapewnienie jednostce możliwości rozwoju i przeciwdziałania wpływom, które ten rozwój hamują, utrudniają. CELE WYCHOWANIA Cel to pożądany stan rzeczy z punktu widzenia wartości, aksjologii. Stany rzeczy mogą być wewnętrzne ? dotyczą stanów psychiki jednostki, zewnętrzne ? dotyczą stosunków interpersonalnych. ROZWÓJ JAKO ZMIANA JEST PRZEDMIOT...

Ostatnie wyszukiwania