plik docx

Koncepcja Freuda

ćwiczenia Irok reso z Podręcznika Strelau\'a, por. akademicki(2001) - niestety niepełna brak mechanizmów obronnych+id ego superego

Koncepcja Freuda

Teoria popędów

Jedną z pierwszych założeń Freuda, które do dziś pozostaje podstawą psychoanalizy, to teza, że siłą mot...

plik doc

psychologia


PSYCHOANALIZA Ważne nazwiska: Sigmund FREUD (!856 - 1939) - Austriak Carl Gustav JUNG (1875 - 1961) - Szwajcar Alfred ADLER (1870 - 1937) - Austriak ?W.Łukaszewski ?Psychologiczne koncepcje człowieka? W: Jan Strelau (red.) ?Psychologia - podręcznik akademicki? ,Gdańsk 2000. GWP PSYCHOANALIZA ?Podstawowe założenie psychoanalizy dotyczy relacji pomiędzy świadomością i zachowaniem człowieka. Zdaniem Freuda istotne czynniki regulujące zachowanie mają charakter popędowy,...

plik docx

zdrowie psychiczne

wpływ postmodernizmu na promocję zdrowia psychicznego

           

Wpływ postmodernizmu na postrzeganie profilaktyki promocji zdrowia psychicznego, oraz zdrowia i choroby psychicznej

Postmodernizm jest to nurt w filozofii, sztuce, l...

plik doc

Konflikt VI faza.doc


Konflikt Homoseksualizm-kochać inaczej. Konflikt wewnętrzny młodego człowieka w VI fazie rozwojowej według E.H.Eriksona. Konflikt www.wikipedia.pl- to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Występując...

plik doc

PARLAMENTARYZM POLSKI

PARLAMENTARYZM POLSKI
PARLAMENTARYZM POLSKI ? w 1505 r. w czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil Novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny i jego skład- sejm walny składał się z trzech ?stanów sejmujących?: króla, senatu i izby poselskiej. W skład senatu wchodzili najwyżsi dostojnicy Kościoła rzymsko-katolickiego, główni urzędnicy wojewódzcy i ziemscy, oraz urzędnicy zawiadujący kancelarią, dworem królewskim i skarbem. Byli to więc a...

plik doc

Historia regionalna (Dolny Śląsk)

Materiały przygotowujące do egzaminu z \'historii regionalnej\' na PWSZ Legnica - Dolny Śląsk
2.Śląsk w okresie wojen husyckich Słabość rządów w Czechach, króla Wacława IV, syna cesarza Karola IV spowodowała pewne osłabienie władzy centralnej, a także wzrost niepokojów społecznych, panoszenie się możnych, grabieże miast i wsi. Dochodził do tego konflikt z bratem Zygmuntem. Doprowadziło to do powstania ruchu husyckiego, na którego czele stanął profesor Uniwersytetu w Pradze Jan Hus. Po sp...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,