plik doc

WOK - Rafał Augustyn

Streszczenie kilku wykładów Rafała Augustyna z wiedzy o kulturze.
Wykład 1) Co to jest tradycja? Co to jest kultura? Wszystko, co jest przekazane nie w genach? Czy istnieje intuicyjne poczucie Boga? Zdaniem Rolanda tak ? ?uczucie oceaniczne?, zdaniem Freuda nie, chociaż akurat sam Freud bawił się mistyką i kabałą. Szacki ? tradycja rozumiana: Czynnościowo ? utrwalanie wzorów zachowań (jak?) Przedmiotowo ? analiza, co jest tradycją (co?) Podmiotowo ? prywatny stosunek (co dl...

plik pdf

Margaret Mead- Kultura i tożsamość

Margaret Mead- Kultura i tożsamość
Margaret Mead „Kultura i toŜsamość” Wstęp Centralnym problemem w dzisiejszych czasach staje się identyfikacja czyli pytanie o to z jaką przeszłością, teraźniejszością i przyszłością moŜe się utoŜsamiać młody człowiek szukający ideałów. Człowiek pierwotny był jednym ze swojego ludu (tych z którymi Ŝył i współbiesiadował), identyfikował się z grupą. Mimo Ŝe czasem zdarzało się, Ŝe grupa takiego osobnika odrzucała, to nie mogła ona zmienić swojej identyfika...

plik doc

antropologia kulturowa

.
Antropologia kulturowa ? dziedzina nauki badająca kulturotwórcze aspekty społecznej egzystencji człowieka. Antropologia kulturowa bada organizację kultury, rządzące nią prawa, znaczenie i funkcje jej poszczególnych elementów. Antropologia kulturowa korzysta z dorobku: psychologii, językoznawstwa, historii, archeologii, filozofii i innych nauk społecznych. Kładzie nacisk na analizę składników kultury: wzorów, struktur, wartości, norm, idei, symboli, instytucji, znaczeń, wierzeń. Opisuje i...

plik doc

August Strindberg - dramat "Ojciec" 1887

A. Strindberg- streszczenie dramatu
Akt I Scena I Rozmowa między pastorem a Rotmistrzem na temat Nojda i jego hulaszczego trybu życia(Nojg jest kawalerzystą). Scena II Rozmowa między Nojdem, Rotmistrzem i Pastorem. Ci ostatni wypytują Nojda o ciąże Emmy i czy to on będzie ojcem dziecka. Chłopak się nie wypiera ale winą chce też obarczyć Ludwika, który też do niej zachodził. Scena III Pastor nadal z Rotmistrzem rozmawiają o Emmie i stwierdzają, że?wina leży po stronie dziewczyny. Późn...

plik doc

kultury in vitro

Wykłady na czwartym roku biologii
KULTURY IN VITRO Wykład I 22.02.2007 r. Słowo kultury in vitro oznacza zarówno przedmiot jakim w tym przypadku są rośliny, jak i czynności wykonywane na tych roślinach. Kultury in vitro: - prowadzone są w naczyniach - odizolowane od środowiska zewnętrznego - rosną na pożywkach (czarna pożywka zawiera węgiel) - kulturami mogą być organy roślinne, tkanki, pojedyncze komórki - muszą być zachowane sterylne warunki Komórka kompetentna - to taka komór...

plik docx

empatia

empatia i Piaget

Empatia (gr. empátheia "cierpienie") w psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza).

...

plik docx

PNF,Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie

Krótki opis metody PNF

PNF

Historia

PNF od lat 40-tych XX wieku jest jedną z najlepiej rozpoznawanych koncepcji terapeutycznych w obrębie fizjoterapii. Po swojej przeprowadzce w 1947 roku do Vallejo w Kalifornii, dr Kabat i Margaret (Maggie) Knott rozpoczęli i kontynuowali proces tworzenia i rozwijania technik i procedur terapeutycznych. Po dołączeniu do zespołu Doroth...

plik doc

postkolonializm

Z książki Anny Burzyńskiej i Michała, Pawła Markowskiego : Teorie literatury XX wieku.
XVII POSTKOLONIALIZM Jako określenie konkretnej postawy metodologicznej nazwa ?postkolonializm? pojawiła się latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Wspólnym celem tekstów założycielskich było poddanie w wątpliwość uniwersalistycznych roszczeń kultury zachodniej i odsłonięcie ich filozoficznych i kulturowych przesłanek. Badania postkolonialne zajmują się analizą wyobrażeń świata konstr...

plik doc

3/27 History of Great Britain - Wales, Ireland and Scotland

3/27 History of Great Britain - Wales, Ireland and Scotland
Wales, Ireland and Scotland in XII and XIII century ? dealing with Celts Edward I (1272 - 1307) wanted to bring whole Britain under his control Wales free from England, people lived mainly around Snowdon William I ? allowed his lords to keep the lands in Wales In XII lots of marriages between Normans and Wales made ? spoke Norman, French and Wales but not English Gruffydd ap (son of) Llewelyn ? prince of Wales...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,