plik docx

Andragogika

Skrócone notatki z zakresu: EDUKACJA DOROSŁYCH, SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY/UCZĄCE SIĘ, POLIFONIA CZY KAKOFONIA, EDUKACJA NIEFORMALNA I SAMOKSZTAŁCENIE.

EDUKACJA DOROSŁYCH - UWARUNKOWANIA I WYZWANIA

1. SPOŁECZNO KULTUROWE UWARUNKOWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH

TYP SPOŁECZEŃSTWA A EDUKACJA DOROSŁYCH

plik pdf

Barbara Szacka "Wprowadzenie do socjologii"

Wszystko to, co powinno się wiedzieć o socjologii.
Barbara Szacka WPROWADZENIE do socjologii OFICYNA -W" NAUKOWA Warszawa 2003 Spis treści Przedmowa 11 15 17 CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie 19 Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna 20 Wiedza potoczna i wiedza naukowa 21 2. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej 23 3. Socjologia jako dyscyplina na...

plik pdf

socjologia -książka

książka do socjologii barbary szackiej, wersja pdf
Barbara Szacka WPROWADZENIE do socjologii OFICYNA -W" NAUKOWA Warszawa 2003 Spis treści Przedmowa 11 15 CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 17 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie 19 Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna 20 Wiedza potoczna i wiedza naukowa 21 2. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej 23 3. Socjologia jako dyscyplina...

plik doc

Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne

Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne
Zagadnienia Partie polityczne i Systemy partyjne Pojęcie partii politycznych Partia to dobrowolnie zorganizowana grupa, posiadająca określony program, dążąca do uzyskania poparcia społecznego dla zdobycia lub utrzymania władzy w państwie i realizowania swoich interesów. Geneza partii politycznych ? koncepcja Maksa Webbera Rozwój partii politycznych jako proces ewolucyjny. Etapy rozwoju - partie jako koterie arystokratyczne...

plik pdf

Ostatnie lata Rosji carskiej

Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Piotra Stołypina
1    OSTATNIE LATA ROSJI CARSKIEJ. RZĄDY PIOTRA STOŁYPINA Piotr Arkadiewicz Stołypin to działacz państwowy i polityk rosyjski. W latach 19061911 był premierem i ministerem spraw wewnętrznych w okresie rządów Mikołaja II. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej. Urodził się 14 kwietnia 1862 r. (2 kwietnia wg kalendarza juliańskiego) w Dreźnie. Ukończył Uniwersytet Petersburski w 1884, po czym rozpoczął służbę państwową w Ministerstwie Sp...

plik docx

Ergonomia i bhp- zagadnienia

Ergonomia jest nauka zajmującą sie ludźmi w procesie pracy...

Ergonomia jest nauka zajmującą Se ludźmi w procesie pracy. Celem tej nauki jest optymalizacja pracy poprzez coraz lepsze projektowanie czynności roboczych, maszyn i urządzeń, stanowisk pracy oraz materialnych warunków pracy. Jej podst. celem jest polepszenie warunkow pracy, wypoczynku poprzez dostosowanie urządzeń technicznych do jego...

plik pdf

Notatki z wykładu Kotłów i siłowni małej mocy

Główny podział kotłów oraz palników i paliw w nich stosowanych. Parametry brane pod uwagę przy doborze kotła i paliw dla kotłowni małych mocy. Zasada działania kotła kondensującego oraz sprawności kotłów
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Notatki z kursu: Kotły i siłownie małej mocy na podstawie wykładu prof. dr inż. Wiesław Rybak konsultacje A-4/353 Opracował Łukasz Wicha Rok akademicki 2009/2010 Wyk ład 1 25 II 2010  I. Zagadnienia: Kotły i siłownie małej mocy, czyli takie których mocy nie...

plik docx

Ergonomia wokół mnie

Ergonomia

Ergonomia- nauka o pracy czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek maszyna warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,