plik doc

teoria pielęgnowania

teoria pielęgnowania wykład
Teoria pielęgnowania       Północno Amerykańskie stowarzyszenie Pielęgniarskie       Definicja pielęgnowania wg tego Stowarzyszenia       Nadrzędne pojęcia wg Watson       Pielęgnowanie wg p. Leninger       Jaka jest różnica w znaczeniu diagnozy właściwej a diagnozy ryzyka       Watson - najważniejsze założenia       podaj definicję orzecze...

plik doc

Teoria temperamentu Jana Strelaua


Temat : Teoria temperamentu Jana Strelaua REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU (RTT) Jana Strelaua mówi o cechach temperamentu rozumianych jako mechanizmy regulujące poziom pobudzenia jednostki w związku z jej zapotrzebowaniem na stymulację, w relacji z otoczeniem ( temperament jako regulator zachowania ). TEMPERAMENTEM nazywamy podstawowe, względnie stałe cechy osobowości, które przejawiają się przede wszystkim w formalnych cechach zachowania, sprowadzających się do poziomu energet...

plik doc

teoria tożsamości

referat na temat teorii tożsamości,Erikson, Robbins, Stryker; socjologia
TEORIA TOŻSAMOŚCI Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimś elementami rzeczywistości społecznej. Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś o...

plik doc

Teoria stosunków międzynarodowych

Plik ten zawiera wszystkie notatki wykładowe z w/w przedmiotu
Opracowanie: Anna Hawrylak :] Wykłady z Teorii stosunków międzynarodowych SPIS TREŚCI: 1). Epistemologia stosunków międzynarodowych 2). Postrzeganie wizji rzeczywistości międzynarodowej 3). Historyczne przesłanki i geneza teorii stosunków międzynarodowych 4). Koncepcje teoretyczne dyscypliny 5, 6). Koncepcje teoretyczne i cząstkowe. Metody badania stosunków międzynarodowych 7). Realizm oraz neorealizm 8). Liberalizm...

plik doc

Pedagogika - Teoria wychowania

Teoria wychowania
Teoria wychowania - jako dyscyplina wiedzy jest podstawową dyscyplina pedagogiczną zajmująca się wychowaniem człowieka. Głównym podmiotem zainteresowań jest wychowanie, kształtowanie postaw i cech osobowości człowieka. Definicje wychowania: Definicje dyrektywne:(Antonina Gurycka, Wincenty Okoń) celem wych. w ujęciu dyrektywnym jest zmiana osobowości która czyni się pod wpływem oddziaływań społecznych, a bezpośrednią konsekwencja celu wych., jest to ze osobowość można...

plik doc

JEDNA Z TEORII ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA - TEORIA CECH I CZYNNIKA


JEDNA Z TEORII ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA - TEORIA CECH I CZYNNIKA Za twórcę podstaw teorii cech i czynników uznać można Franka Parsonas`a, współcześnie zaś twórczo rozwinął ją Holland Pierwsi jej zwolennicy zakładali, że zdolności i cechy poszczególnych osób można zmierzyć w sposób obiektywny, a następnie skwantyfikować. Stopień osobistej motywacji uznany był za wartość względnie stałą, dlatego też satysfakcja płynąca z wykonywania danego zawodu zależała od odpowiedniego dopasowania zd...

plik docx

teoria cocklina

teoria Cocklina opisuje proces podejmowania i pełnienia roli studenta przez osoby dorosłe

  1. Teoria Cocklina  opisuje proces podejmowania i pełnienia roli studenta przez osoby dorosłe
  2. Pokazuje oraz wyjaśnia ten proces przedstawiając czynniki go regulujące
  3. Podstawą dla sformułowania tej teorii było przeprowadzenie badan empirycznych zrealizowane metodą teori...

plik doc

Teoria litaratury - Ingarden

Omówienie tegoż artykułu.
Z teorii dzieła literackiego ? Ingarden Dzieło jest zbudowane ze słów jak dom z cegieł. Dostrzegł fizyczność języka ? brzmienia. Problemy: - szybkie czytanie wzrokowe, gdy w mózgu nie tworzą się dźwięki, tylko sens. - grafia też może zawierać znaczenia, np. kursywa, cudzysłów. Dzieło literackie jest niedookreślone = schematyczne, bo: - grafia nie oddaje wszystkich niuansów wymowy. - dzieło nieschematyczne musiałoby być nieskończenie długie,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,