plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska

wykłady z roku 2008
Teoretyczne podstawy wychowania wykłady 2008/09 14.09.2008 T:1 Geneza ewolucji i fazy rozwoju teorii wychowania w Polsce i na swiecie, rozróżnianie pojęć teorii wychowania, typologia teorii. Analiza porównawcza teorii wychowania a ich różnice i elementy zespolone, wychowanie jako wywieranie wpływu pedagogicznego. Modele pojęcia wychowania: (wychowanie jako): -element mymikij kulturowej -droga ku emancypacji -wspieranie rozwoju tożsamości -moduly systemowe, cech...

plik doc

Podstawy terapii indywidualnej i grupowej

I. Podstawowe pojęcia: psychoterapii II. Rodzaje psychoterapii: III. Interwencje (techniki) psychoterapeutyczne: IV. Wybrane zjawiska w psychoterapii: V. Fazy rozwoju grupy psychoterapeutycznej: VI. Czynniki leczące w terapii grupowej w ujęciu Yaloma
Podstawy terapii indywidualnej i grupowej. Materiał na ćwiczenia. Opracowała Ewa Chmurska Literatura: „Psychoterapia” t. III, L. Grzesiuk, Warszawa, 2006 „Podstawy psychoterapii”, S. Kratochvil, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka, 2002  ...

plik doc

terapia pedagogiczna

praca zaliczeniowa z terapii pedagogicznej
TERAPIA PEDAGOGICZNA Temat: Ważny krok w życiu…       Człowiek idzie przez życie, napotykając różne przeszkody…Nie zawsze jest tak jakbyśmy tego oczekiwali…życie jest jak labirynt i sądzę, że każdy o tym wie. Terapia odgrywa w życiu ludzkim bardzo wielką rolę, nie musi to być koniecznie terapia prowadzona przez specjalistów, wykształconych terapeutów. Właśnie to postaram się ukazać w swojej pracy.       Ogólnie t...

plik doc

Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary

1. Rodowód i pojecie terapii pedagogicznej 2. Cele ogólne terapii ped. 3. System pomocy terapeutycznej w Polsce 4.Specyficzne trudności wczytaniu i pisaniu
Temat: „ Istota terapii pedagogicznej i jej podstawowe wymiary” 1. Rodowód i pojecie terapii pedagogicznej 2. Cele ogólne terapii ped. 3. System pomocy terapeutycznej w Polsce 4.Specyficzne trudności wczytaniu i pisaniu Ad.1. Terapia Leczenie T. przyczynowa- usuwająca powód cierpienia T. objawow...

plik doc

zadania pedagoga

zadania pedagoga-poradnia pedagogiczno-psychologiczna
ZAPOZNANIE Z ZADANIAMI PEDAGOGA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W RZESZOWIE Do zadań pedagoga należy w szczególności:       Prowadzenie badań pedagogicznych zgłaszających sie do poradni dzieci, dokonywanie diagnozy poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów;       Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz...

plik doc

pytania obrona pwsz

obrona 2015
Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów pedagogika I stopień, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2011 – 2014 Pytania związane z kierunkiem studiów       Omów wybrane koncepcje filozoficzne, w tym koncepcje człowieka oraz udowodnij, że istnieją filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia.       Omów wybrane koncepcje psychologiczne stanowiące teoretyczne p...

plik docx

pedagofika sołeczna

pedagogika społeczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Cele : udzielenie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielenie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem, kształc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,