plik docx

Plan opieki według ICNP

Zawiera plan opieki pielęgniarskiej według ICNP

Diagnoza:  Nudności pacjenta spowodowane chemioterapią.

Definicja : nudności to subiektywne nieprzyjemne przejściowe odczucie w okolicy tylnej ściany gardła, nadbrzusza lub brzucha, które może prowadzić do wymiotów.

Czynniki charakterystyczne: awersja do jedzenia, odruch wymiotny, wzmożone wyd...

plik docx

tabela ICNP

tabela ICNP

PLAN/OSIE

plik doc

pediatria wykłady pielegniarstwo

skrypt wykładów pediatria
Pediatria – tematy dnia Temat dnia I – Zasady żywienia niemowląt. Wyłącznie karmienie piersią jest jedynym fizjologicznym sposobem karmienia niemowląt. Powinno być utrzymane do co najmniej 4-6 miesiąca życia niemowlęcia. Po wprowadzeniu pokarmów uzupełniających w okresie odstawienia od piersi, matka może dokarmiać piersią, np. po zasadniczych posiłkach lub w nocy, jeśli tylko ma pokarm, jest zdrowa i prawidłowo odżywiona. Żywienie mieszane Dokarmianie odpowied...

plik pdf

Wyrażenia nazwowe dzielimy na nazwy i formy nazwowe

Wyrażenia nazwowe : NAZWY Stosunki i własności semantyczne nazw Wyrażenia nazwowe : FORMA ZDANIOWA Rodzaje zmiennych
LOGIKA dr M. Bouzyk semestr zimowy 2013/2014 LOGIKA W3 17.10.2013 Temat: Wyrażenia nazwowe dzielimy na nazwy i formy nazwowe ► Wyrażenia nazwowe : NAZWY Nazwą jest każdy wyraz lub wyrażenie, które może być podmiotem lub orzecznikiem zdania o postaci „M jest jak N”, np.:  „Warszawa jest miastem”  „Jan Kowalski jest studentem UKSW”  „Ty jesteś dobry” WNIOSEK! Naz...

plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania po cięciu cesarskim,pacientki w stanie przedrzucawkowym
Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Plan opieki Ocena działań Ból w okolicy rany pooperacyjnej Zniesienie bólu -ocena natężenia bólu -wyjaśnianie obecnego stanu -podanie środka przeciwbólowego wg zlecenia lekarza. Ból w okolicy rany pooperacyjnej ustąpił. Osłabienie, zmęczenie Zmniejszenie uczucia zmęczenia i osłabienia zapewnienie ciszy, spokoju, możliwości wypoczynku - zalecenie odpoczynku i snu...

plik doc

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Temat : Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z anoreksją i bulimią. OPIEKA PIELEGNIARSKA WOBEC PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO Z POWODU ANOREKSJI GRUPA CHORYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ:       Osoby z zaburzeniami odżywiania,       Dziewczęta w okresie dojrzewania,       Chłopcy z zaburzeniami tożsamości psychoseksualnej CEL OPIEKI PIELE...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,