plik doc

Ankieta- postrzeganie policji przez młodzież

Ankieta do pracy licencjackiej o temacie Postrzeganie policji przez młodzież gimnazjum.
Kwestionariusz ankiety: Postrzeganie policji przez młodzież gimnazjalną Szanowni Państwo, Jestem studentką III roku Pedagogiki szkolnej z animacją społeczno kulturalną i przeprowadzam badanie do pracy licencjackiej na temat: :Postrzegania policji przez młodzież gimnazjalną. Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Zwracam się z prośbą o rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie...

plik doc

LICENCJAT

Pytania są z mej uczelni, opracowane jednak przeze mnie :)
PYTANIA DO PRACY LICENCJACKIEJ - PEDAGOGIKA 1.Pytanie : Główne rodzaje i zakres nauki w średniowiecznych szkołach kościelnych.   Rodzaje szkół kościelnych w średniowieczu : parafialne, katedralne, klasztorne, kolegiackie.   Szkoły parafialne działały najczęściej kilka miesięcy w roku (jesień-zima) ponieważ nie było wtedy prac polowych. Obowiązki nauczyciela sprawowali organiści kantorzy oraz klerycy z niższymi święceniami. Tyl...

plik docx

ergonomia i bhp

Notatki w wykładów z ergonomii i bhp

Ergonomia- nauka o pracy, dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez układ człowiek maszyna, warunki otoczenia, aby wykonywana była ona przy niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnym, co uzyskuj się m. in. Poprzez eliminacje chorób zawodowych.  Ergonomia korzysta z takich nauk jak psychologia pracy, soc...

plik docx

Ankieta o migracjach zarobkowych

Ankieta o wyjazdach migracyjnych

Jestem studentką Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania, które dotyczą zarobkowych wyjazdów rodzicielskich i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny na terenie gminy Września. Ankieta jest anonimowa. Proszę spośród podanych odpowiedzi wybrać tę, która Waszym zdaniem jest  prawdziwa i ją zakreślić lub wp...

plik docx

Ankieta o wyjazdach migracyjnych

Ankieta o wyjazdach migracyjnych

Jestem studentką Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania, które dotyczą zarobkowych wyjazdów rodzicielskich i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny na terenie gminy Września. Ankieta jest anonimowa. Proszę spośród podanych odpowiedzi wybrać tę, która Waszym zdaniem jest  prawdziwa i ją zakreślić lub wp...

plik doc

Prawo pracy wykład 2

wykład 2. prawo pracy dnia 28.02.09r Stosunek pracy umowa o pracę, dzieło, zlecenie Zasady prawa pracy.
Przedmiot : Prawo pracy dnia : 28 luty 2009 rok Wykład 2 Temat: Zasady prawa pracy i stosunek prawny Zasady prawa pracy: Prawo do pracy ( każdy znajduje pracę wg swoich potrzeb). Prawo do gwarantowania przez państwo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek pracodawcy poszanowania praw pracownika. Zasada równości p...

plik pdf

ergonomia pdf 2

ergonomias, notatki8 z wykładów
Pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy Pojęcie ochrona pracy nie zostało zdefiniowane prawnie i dlatego jest różnie rozumiane i interpretowane przez teoretyków. Jego rozumienie kształtowało się historycznie - w początkowym okresie rozwoju przemysłu (pocz. XIX w.) oznaczało ochronę podstawowych interesów siły roboczej, a potem w samym prawie pracy, którego jest istotnym elementem - było różne co do przedmiotu uregulowania, celu i zakresu. W literaturze...

plik docx

Aktywne poszukiwanie pracy

praca z pedagogiki z samoksztalcenia na temat listu motywacyjnego i cv, oraz aktywne poszukiwanie pracy

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega przede wszystkim na przygotowaniu bezrobotnych oraz osoby, które starają się o pracę, do bardziej efektywnego radzenia sobie ze znalezieniem i podejmowaniem zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności uczestniczenia w szkoleniach lub zajęciach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz dostępu do informacji i elek...

plik odt

profilaktyka zdrowotna w zakładzie pracy

referat na temat profilaktyki zdrowotnej w zakładzie pracy
Temat: Profilaktyka zdrowotna w zakładzie pracy. Praca jest ogromną wartością w życiu człowieka. Często jednak silnie obciąża fizycznie i psychicznie. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy sprzyja bezpieczeństwu, zdrowiu i rozwojowi pracownika, procentuje też wydajnością, a co za tym idzie rozwojem i prestiżem firmy.       Podstawowym elementem profilaktyki zdrowotnej w zakładzie pracy są badania le...

plik doc

higiena nauki i pracy pielegniarki

opis prawidlowej higieny pracy pielegniarki
Temat : Higiena pracy i nauki pielęgniarki Higiena pracy zajmuje się środowiskiem pracy i różnymi czynnikami występującymi w miejscu zatrudnienia. Środowisko pracy to zespół warunków środowiska, w którym odbywa się proces pracy. Na materialne środowisko pracy składają się czynniki: fizyczne, chemiczne i biologiczne Na niematerialne zaś – psychospołeczne i ergonomiczne, związane ze sposobem wykonywania pracy. Warunki pracy są określane jako...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,