plik doc

Szkolenie OSP

szkolenie osp
KONSPEKT LEKCJI Temat: Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Prowadzący: Cel ogólny: Zapoznanie strażaków OSP z zadaniami z zakresu powszechnego systemu ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej. Cele szczegółowe. Po zakończeniu lekcji jej uczestnik powinien umieć: scharakteryzować podstawowy cel ochrony przeciwpożarowej i sposoby jego realizacji, wymienić jednostki ochrony przeciwpożarowej, przedstawić zasady ich fu...

plik docx

otyłość-broszura

broszurka zapobiegająca otyłość u dzieci

     Jak zapobiegać                                                  otyłości

             Informator dla dzieci szkół podstawowych.

                                                         

plik rtf

przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego

przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży
PRACA KONTROLNA Słuchacz:‭ ‬X Oddział‭ ‬:X Szkoła‭ ‬………………….. Kierunek:‭ ‬…………………………...‭ Semestr‭ "‬I‭" Temat:‭ ‬„PRZEJAWY NIEWŁAŚCIWEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO‭” Przedmiot:‭ ‬Organizacja czasu wolnego Prowadzący:‭ ‬x‭       „Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego‎”             Czas wolny jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych,‎ ‏...

plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

praca zaliczeniowa z geriatrii,może ktoś będzie potrzebował
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, a zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach ży...

plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

Relacje między pokoleniowe,rodzina wielopokoleniowa ,dziadkowie w przedszkolu
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, a zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w ró...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,