plik doc

Promocja w marketingu

Referat na temat promocji, zamiera 11 stron, spis treści.
PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU Spis treści: Wstęp. Funkcje promocji. Funkcja informacyjna. Funkcja pobudzająca. Funkcja konkurencyjna. Narzędzia polityki promocji. Reklama. Sprzedaż osobista. Promocja dodatkowa. Public relations. Związek promocji z pozostałymi instrumentami marketingu-mix. Produkt. Cena. Dystrybucja (miejsce). Zakończenie. ...

plik doc

Promocja w marketingu

Referat na temat promocji, zamiera 11 stron, spis treści.
PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU Spis treści: Wstęp. Funkcje promocji. Funkcja informacyjna. Funkcja pobudzająca. Funkcja konkurencyjna. Narzędzia polityki promocji. Reklama. Sprzedaż osobista. Promocja dodatkowa. Public relations. Związek promocji z pozostałymi instrumentami marketingu-mix. Produkt. Cena. Dystrybucja (miejsce). Zakończenie. ...

plik doc

profilaktyka uzależnien

profilaktyka
Harmonogram zajęć dla studentów IV roku studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierunek :PIELĘGNIARSTWO Semestr zimowy:             01.10.2013r. – 31.01.2014r.             rok akad. 2013/2014 SEMINARIA: Technologia informacyjna: GRUPA S1, S2             w dniach: 17,18,19.12.2013            ...

plik doc

xx

xx
Harmonogram zajęć dla studentów IV roku studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierunek :PIELĘGNIARSTWO Semestr zimowy:             01.10.2013r. – 31.01.2014r.             rok akad. 2013/2014 SEMINARIA: Technologia informacyjna: GRUPA S1, S2             w dniach: 17,18,19.12.2013             w godzina...

plik doc

marketing

notatki z wykładu
Opakowanie- element marketingu mix, którego znaczenie wzrosło na tyle że w literaturze przedmiotu jest on traktowany jako piąty instrument marketingu piąte „P”- packaging Funkcje opakowań;       ochronna – zabezpieczenie wartości użytkowej towaru ( ochrona przed zniszczeniem lub zepsuciem)       pozwala na przemieszczanie i magazynowanie produktów       promocyjna- promowanie produktu- pozwala na wyróżnienie i identyfika...

plik doc

rachunkowość pytania na egz

to są pytania na egzamin ustny z rachunkowości na UMCS w Lublinie u dr Nóżki.
Rachunkowość 1. Pojęcie i cel rachunkowości Rachunkowość- jest stanem odzwierciedlenia w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz kompletnego ujmowania zachodzących w nich zjawiskach, procesach gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form rozwiązań organizacyjnych i technicznych Cel rachunkowości- to identyfikacja, pomiar, przetwarzania oraz przekazywanie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,