plik doc

Katalizator trójstopniowy

Krótkie opracowanie samochodowego katalizatora trójfazowgo
TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SPALIN Temat: Zasada działania i zastosowanie katalizatora trójfunkcyjnego TWC (Three Way Catalyst)                                                       Wstęp Rozwój motoryzacji i jej wkraczanie do powszechnego życia sprawiło, że...

plik doc

Technologi form skorupowych

formowanie skorupowe
Imie i nazwisko _________________________________________________________________ Sprawozdanie Temat: Technologia Form Skorupowych Wprowadzenie: Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944 r . Proces Corninga nazywany w odlewnictwie procesem ?C? dominuje w odlewnictwie skorupowym. W 1953 r H.W. Dietert opracował pewną odmianę procesu skorupowego zwanego procesem ?D?. Proces C stosuje się do wytwarzania form skorupowych...

plik doc

FARMACJA Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej TPL

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej dla farmacji dla Technologii Postaci Leku (TPL)
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej - Farmakopea Polska (FP IV, FPV, FPVI, FP VII, FP VIII). - L. Krówczyński (red.) Ćwiczenia z Receptury Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994 i nowsze - S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska: Farmacja Stosowana Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2003 - ST. Bukowski : Receptura. Zarys technologii leka...

plik doc

Technologie przemysłowe

-
WYKŁAD 1 PERSPEKTYWICZNA TECHNOLOGIA ? stan wielu dyscyplin naukowych i technologii decyduje o postępie w energetyce. Głównym wyzwaniem jest budowa silników i urządzeń energetycznych nowej generacji. Ciągłe doskonalenie silników cieplnych (turbiny parowe, gazowe), kotłów, generatorów elektrycznych i innych maszyn i urządzeń oraz układów automatyki i sterowania jest podstawą budowy instalacji energetycznych (działają zgodnie z różnymi koncepcjami obiegów, układów otwartych) nowych gener...

plik rtf

informatyka - podstawowe pojęcia

notatki przydatne na test z informatyki
1‎)‏ RAM‭ (‬ang.‭ ‬Random Access Memory‭) ‬– podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej zwany pamięcią o dostępie swobodnym.‭ ‬Choć nazwa sugeruje,‭ ‬że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci‭ (‬w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym,‭ ‬np.‭ ‬rejestrów przesuwających‭)‬,‭ ‬nazwa ta ze względów historycznych oznacza tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie,‭ ‬które mogą być też zapisywane przez proce...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,