plik doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura"

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"
Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatar...

plik pdf

Historia Filozofii W. Tatarkiewicz Tom I

Książka w formacie PDF
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska P...

plik doc

Teoria literatury - Tatarkiewicz

Omówienie tegoż artykułu.
Tatarkiewicz: Pierwsza definicja sztuki: umiejętność wytwarzania rzeczy według reguł (więc rzemiosło, arytmetyka, ale nie poezja i muzyka, bo je tworzy się pod wpływem natchnienia). Pitagorejczycy odkryli matematyczne prawa harmonii dźwięku ? muzykę dodano do sztuk. Literaturę zaliczył dopiero Arystoteles. Koniec XVII: wykreślono ze sztuk logikę i arytmetykę; muzykę, literaturę i sztuki plastyczne nazwano ?wyższą kategorią sztuk?. Połowa XVIII: Batte...

plik pdf

Filozofia - Historia Filozofii tom I Tatarkiewicz

Tom I Historia Filozofii
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska...

plik doc

Wojciech Mier - analiza wiersza

Analiza wiersza Wojciecha Miera (oświecenie)
ANALIZA I INTERPRETACJA WIERSZA WOJCIECHA MIERA " DO K... [ KOSOWSKIEJ ] WYSTAWIAJĄCEJ KOLEJNO CZTERY PORY ROKU " Wiersz Wojciecha Miera składa się z pięciu strof różnej wielkości ( od czterech do ośmiu wersów w zwrotce ). Sam autor należał do przedstawicieli dojrzałego rokoka odmiany "arystokratycznej" w Polsce. Według Teresy Kostkiewiczowej " w wiersze Miera wpisany został wyrazisty wzorzec człowieka umiejącego realizow...

plik pdf

Filozofia

notatki z wykładów
robertlit@op.pl Notatki z wykładów – Kołobrzeg 2004 - I semestr studiów zaocznych – socjologia. 1 Filozofia Wykład 1. Mamy być socjologami a nie filozofami???? TATARKIEWICZ – „Historia filozofii” , Filozofia – umiłowanie mądrości lub wiedzy, jest tom badanie najbardziej abstrakcyjnych i ogólnych cech świata oraz kategorii, w których myślimy. • • • • • • Umysł Materia Racja Dowód Prawda itp. Podział filozofii: • • • metafizyka / ontologia epistemologia / gnozeologia a...

plik doc

Filozofia wykłady

Notatki z filozofii
Wykład 1 Literatura:       „Zarys Filozofii” - Adam Węgrzecki       „Historia Filozofii” – Tatarkiewicz       „Filozofowie o godnym życiu” – Bukowski Konsultacje – 240 Biblioteka, Egzamin ustny – 3 pytania: 3-4 wykłady – najwięksi filozofowie i kierunki, pytania filozofii – 1 pytanie 2 wykłady – dedukcja, indukcja – 1 pytanie 3-5 wykładów – filozofia współczesna – 1 pytanie A priori – coś, co niezależne od dośw...

plik docx

Arystoteles

arystoteles życie i twórczość ;-)

Arystoteles żył w latach 384 322. Był synem nadwornego lekarza króla macedońskiego Nikomacha. Z rodzinnego domu wyniósł pewien zasób wiedzy empirycznej i przyrodniczo lekarskiej. Od 367 roku mieszkał w Atenach jako uczeń Platońskiej Akademii, potem jako nauczyciel i badacz do 347 roku. Następnie przez trzy lata przebywał w Assos i Atarneusie jako naukowiec i nauczyciel. W latach 343 342 został...

plik docx

WA etyka

notatki z etyki

Etyka

•Gr. ethos - zwyczaj, obyczaj; •„ojciec” etyki - Sokrates (469-399 p.n.e.); •Dział filozofii, którego przedmiotem jest ludzkie działanie, badane w aspekcie moralnym (jego dobra lub zła), •Naczelnym zadaniem etyki jest wskazanie i uzasadnienie kryterium ludzkiego działania; następnie, stosując to kryterium analizowad ludzie działania w aspekcie moralnym •Odpowiada na pytanie: co i dlaczego jest moralnie dobre? •Odwołuje się do poznania rozumowego;<...

plik doc

Sokrates i jego poglądy

Najważniejsze poglądy Sokratesa, informacje zaczerpnięte z \"Historia Filozofi\" W. Tatarkiewicz. Bardzo pomocniczne notatki.
SOKRATES Wbrew relatywizmowi Sofistów usiłował odnaleźć powszechne zasady poznania i działania. Poświęcił się działalności nauczycielskiej, uczył bezinteresownie. Uczył ludzi cnoty, inaczej mówiąc rozumu, aby przez to doprowadzić do cnoty. Ogół ludzi widział w nim dziwaka. Uważano, że jego działalność jest szkodliwa. POGLĄDY: Zajmował się tylko człowiekiem. Inter...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,