plik doc

Proszki i tabletki

podział proszków i tabletek,cele powlekania
Proszki (Pulvis, Pulveres, Pulvis, Proszki to postać leku złożona z równomiernie rozdrobnionych (sproszkowanych 0,5 mm) substancji stałych. Postać ta przeznaczona jest do użytku zewnętrznego ( pulveres ad usum externum, pulveres ad usum dermicum) (sito 0,16 mm)jako tzw. zasypki i pudry, oraz do użytku wewnętrznego (pulveres ad usum internum, pulveres per orales), które nie mogą mieć cząstek większych niż 0,5 mm i muszą mieć postać jednolitych z...

plik doc

Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki

Najważniejsze informacje o tym co w tytule.
WYKAZ LEKÓW: Wykaz A ? substancje bardzo silnie działające. Oznakowanie: biały napis na czarnym tle otoczony białą obwódką; powinny być zamknięte w szafce. Wykaz B ? substancje silnie działające. W wykazie tym obok substancji silnie działających mogą się znajdować substancje psychotropowe ? działające na ośrodkowy układ nerwowy. Oznakowanie: czerwony napis, białe tło, czerwona obwódka. Wykaz N ? środki odurzające. Substancje te działają na o...

plik doc

proces pielęgnacji

powinno się przydać do egzaminów
OPIS STANU PACJENTKI: Rekonwalescentka, lat 52, stan po usunięciu macicy z przydatkami i operacji plastycznej pochwy, w 12 dobie po zabiegu operacyjnym wypisana do domu w stanie dobrym z zaleceniami: kontrola w oddziale za 11 dni, zażywanie leku Furagin trzy razy na dobę po 2 tabletki, kontrola w rejonie. WYWIAD OGÓLNY: Stan przed obecną chorobą i w czasie choroby: Pierwsza miesiączka wystąpiła w 14 roku życia. Miesiączki były regularne, co...

plik txt

tpl ściąga

rozpuszczalniki stosowane w lekach,Losy leku
Lek – ka¿da substancja, niezale¿nie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego, a tak¿e roœlinnego), wprowadzana do organizmu w celu osi¹gniêcia po¿¹danego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, podawana w œciœle okreœlonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikuj¹ca procesy fizjologiczne w taki sposób, ¿e hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Okreœlenie lek stosuje siê te¿ w stosunku do substan...

plik doc

zasady podawania leków pielęgniarstwo

podstawy pielęgniarstwa zasady podawania leków
Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie       leki przygotowuje i podaje pielęgniarka na pisemne zlecenie lekarskie umieszczone w Indywidualnej Karcie Zleceń,       przed przystąpieniem do rozkładania leków należy umyć ręce,       pielęgniarka rozkładająca leki po uprzednim trzykrotnym sprawdzeniu zgodności zapisów w Indywidualnej Karcie Zleceń, na tacy i na opakowaniu, zawsze spraw...

plik docx

nikotynizm

co to jest nikotynizm, długofalowe skutki

Długofalowe skutki nikotynizmu

Nikotynizm uzależnienie od nikotyny.

Nikotyna - Nikotyna ma zdolność odkładania się w organizmie człowieka lub wywoływania natychmiastowych objawów. Doraźnie nikotyna działa na człowieka pobudzająco. Podczas palenia papierosa wyst...

plik odt

intensywna obserwacja

obserwacja z OIOM
Obserwacja z dyżuru z dnia 15.01.2009 Imię i nazwisko:Z.B lat:78 Rozpoznanie:Ostre zapalenie trzustki. Pacjentka przebywa na oddział Anestezjologii i intensywnej terapii 17 dobę. Chora leżąca ,przytomna, lecz bez kontaktu słownego. Wymaga pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego,zmiana bielizny osobistej i pościelowej ,toaleta całego ciała ,zmiana pozycji ułożeniowej , natłuszczanie skóry. Tracheotomia utrzymana ,oddech...

plik pdf

Psychiatria test

przykladowy test z przedmiotu psychiatria na kierunku pielegniarstwo
1. Podaj sposób podawania relanium dożylnie. we wlewie: w dużym rozcieńczeniu w glukozie lub soli; podczas napadu drgawkowego: bez rozcieńczenia!, uważając na dawkę, by nie porazić ośrodka oddechowego. 2. Jakie leki wchodzą w skład tzw. „wielkiej warszawskiej”? W skład „wielkiej warszawskiej” wchodzą Tisercin i Trilafon. Tisercin: Działanie: Przewodzenie impulsów między komórkami nerwowymi w mózgu jest zakłócone w pewnych...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,