plik doc

\'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski

Wiktor Szkłowski-Sztuka jako chwyt, notatka z tekstu
WIKTOR SZKŁOWSKI ?SZTUKA JAKO CHWYT? Sztuka jest myśleniem za pomocą obrazów-tak swe rozważania rozpoczyna Szkłowski. Zdanie to jak twierdzi, usłyszeć można już od gimnazjalisty. Potwierdza ten pogląd Potebnia(wybitny ukraiński filolog slawista, twórca rosyjskiego strukturalizmu) mówiąc, iż ?bez obrazu nie ma sztuki, a zwłaszcza poezji?. Twierdzi też, że poezja to przede wszystkim pewien sposób myślenia i poznania. I tę tezę potwierdz...

plik doc

Socjologia edukacji w. 1

Wykład z Socjologii edukacji
WYKŁAD 1. (06.10.2009) Socjologia edukacji jako dyscyplina teoretyczna. Historia, korzenie. Korzeni tego przedmiotu poszukuje się w dziełach Durkheima. W tym samym okresie ok. XIX w. w Niemczech rozwijała się tzw. pedagogika społeczna (wychowanie państwowe). W USA widoczne było praktyczne nastawienie na rozwiązywanie problemów społecznych. Koniec XIX ? XX w. rozwijała się socjologia pedagogiczna ? odwoływano się do pragmatyzmu (Dewey). Radyk...

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

plik doc

Logika - wykłady dr M. Cybulska


Logika i ogólna metodologia nauk - dr Magdalena Cybulska Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie WYKŁAD 1- Historia logiki Logika to nauka: - o zasadach poprawnego rozumowania i argumentowania, - o zasadach poprawnego wnioskowania, - o zasadach poprawnego wynikania Rozwój logiki wiąże się z rozkwitem filozofii. Współcześnie logika wiąże się z matematyką. Historia logiki    ...

plik doc

Podstawy Dydaktyki Ogólnej

Wykład Podstaw Dydaktyki Ogólnej
DYDAKTYKA Dydaktyka - Nauczanie Sama nazwa ?Dydaktyka? wywodzi się z czasów starożytnych, jednakże systematycznie przechodziła ona ewolucje. Najbardziej znamienne postacie to: Sokrates, Arystoteles, Platon (jeżeli chodzi o Grecję) i Kwintylian ?Kształcenie Mówcy? Didaktikos ? pouczający Didasko ? uczę Didaskalos ? nauczyciel 1613r. Helling i Young zdefiniowali dydaktykę jako naukę, kontynuowanie tych myśli pedagogicznej została podjęta pr...

plik rtf

doktryny pedagogiczne

,,,,,
Doktryny pedagogiczne- wykłady Podstawowe kategorie pojęciowe: Pedagogia W znaczeniu tradycyjnym- sztuka skutecznego wywierania wpływu na dzieci i młodzież dla zrealizowania określonych celów edukacyjnych, metaforycznie rzecz ujmując „uprawa ludzkiego ducha”. We współczesnych zasobach leksykalnych nauk pedagogicznych, definiowana jest jako paradygmat edukacyjny, który może występować w postaci: a) doktryny pedagogicznej, b) ideologii edukacyjnej, c) ukrytego programy wychowania...

plik doc

Logistyka w sytuacjach kryzysowych - Eugeniusz Nowak moje opracowanie


Logistyka w sytuacjach kryzysowych Eugeniusz Nowak Moje opracowanie Ogólny wstęp na temat logistyki Misja działań logistycznych jest to inaczej podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych takich jak ratowanie czyjegoś życia, zdrowia oraz zapewnienie osobom potrzebującym niezbędnych warunków do przetrwania w tego typu warunkach. Celem działań logistycznych jest przede wszystkim odpowiednia organizacja dostaw podstawowych środków zaopatrzenia oraz sprawne prowadzenie usług logistyczn...

plik doc

wiedza o kulturze

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.
1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat....

plik doc

Słuchanie i etyka jezykowa

POjęcie słuchania i etyki językowej.
Definicja Języka: ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy: słownictwo i gramatyka. Słuchanie: Słuchanie to podstawa porozumiewania sie. Dobre słuchanie to nie tylko przyjmowanie treści, ale i jej interpretowanie. Wymusza na nas aktywny udział w procesie komunikacyjnym. słuchanie bierne- żadna z funkcji komunikacji nie jest realizowana; nie zastanaw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,