plik doc

pielęgnowanie pacjenta urologicznego

Dnia 5.12.2012r. pacjent K.S został przywieziony przez zespół ratowniczy do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu obrzęku moszny, prącia oraz ropnej wydzieliny z cewki moczowej. Po wstępnych badaniach pacjent został przewieziony do oddziału urologicznego. Wstępnym rozpoznaniem choroby był zgorzel moszny spowodowany bakteriami beztlenowymi, który były stwierdzone po przeprowadzeniu badania bakteriologicznego(mocz na posiew). Z badań, które zostały przeprowadzone w późniejszym czasie stwierd...

plik doc

Opieka długoterminowa

• Opieka długoterminowa - polega na nieokreślonym w czasie świadczeniu usług, pomocy i wsparcia osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym. • Opieka długoterminowa obejmuje ciągłą, profesjonalną pielęgnację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, realizowana jest instytucjonalnie (stacjonarnie lub w domu chorego) w celu podtrzymania zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego chorych z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, nie kwalifikującymi się do leczeni...

plik docx

Psychiatria

psychiatria

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Ogłoszona w Dz.U. z 20 października 1994 r. nr 111, poz. 535, weszła w życie 21.01.1995 r.)

Podstawową przesłanką, na której opiera się Ustawa o Ochronie Zdrowia Psy...

plik doc

pielegniarstwo

ChAD
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. Formularz SZJ nr F-5.6-01 Wydanie 1 z dn. 2011.07.30 Plan doskonalenia Oddział Psychiatryczny i PLAZA , Dzienny Oddział Psychiatryczny 2013 rok Strona 1 z 3 Lp. Cel (Przedmiot doskonalenia) Zadania Metody Termin Osoba odpow. za realizację Środki do realizacji Zapisy z realizacji plan 1. Doskonalenie jakości pielęgniarskiej 1.Doskonalenie pielęgnowania w oparciu o dokumentację pielęgniarską (czytelne wypełnianie hi...

plik docx

clostridium difficile

opis bakterii clostridium difficile

Clostridium difficile to Gram-dodatnia beztlenowa przetrwalnikująca laseczka. Odkryto ją w 1935, ale do lat siedemdziesiątych XX w. nie potwierdzono roli tego drobnoustroju w schorzeniach u ludzi. Obecnie wiadomo, że jest jednym z głównych czynników powodujących zakażenia jelitowe w szpitalach, u chorych leczonych antybiotykami czy innymi lekami, które zmieni...

plik docx

jatrogenia

konspekt

JATROGENIA W PIELĘGNOWANIU

JATROGENIA- samo słowo oznacza POCHODZĄCY OD LEKARZA ima wydźwięk negatywny . Są to negatywne wypowiedzi i zachowania lekarza , które wywierają negatywny wpływ na stan psychiczny chorego i traktowanie go  w sposób przewidywalny , lub jako ciekawy przypadek be...

plik docx

jatrogenia

jatrogenia w pielęgnowaniu

JATROGENIA W PIELĘGNOWANIU

JATROGENIA- samo słowo oznacza POCHODZĄCY OD LEKARZA ima wydźwięk negatywny . Są to negatywne wypowiedzi i zachowania lekarza , które wywierają negatywny wpływ na stan psychiczny chorego i traktowanie go  w sposób przewidywalny , lub jako ci...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,