plik docx

zakazenia wewnatrz szpitalne

zakazenia szpitalne

     Przez zakażenia wewnątrzszpitalne rozumie się takie, które nastąpiło w szpitalu i ujawniło się w okresie pobytu w szpitalu lub po jego opuszczeniu i zostało spowodowane przez udokumentowany epidemiologicznie czynnik chorobotwórczy, pochodzący od innego c...

plik doc

Zakażenia szpitalne

zakazenia szpitalne
Zakażenia szpitalne Z Wikipedii Skocz do: nawigacji, szukaj Zakażenie szpitalne – zakażenie, związane z pobytem w szpitalu, wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Dotyczy zarówno pacjenta, jak i personelu. Najczęściej uznaje się zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło 48 - 72 godzin od przyjęcia lub wypisania ze szpitala. Dla zakażenia o długim okresie wylęgania (HBV, HCV, HIV, gruźlica) przyjmuje się okres od 2 tygodni do wielu lat. W niektórych przypadkach definicj...

plik doc

zakazenia szpitalne

zakazenia szpitalne
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien uwzględniać względy ekonomiczne (porówn...

plik docx

Zakażenia szpitalne

Zakazenia szpitalne - moze sie sprzydac

Na początku lat 90. został opublikowany raport WHO [4], w którym m.in. znalazło się stwierdzenie: właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i właśnie dlatego od początku istnienia Szpitala...

plik doc

zakarzenie szpitalne

praca zaliczeniowa
Zakażenia szpitalne Zakażenia szpitalne zdarzają się w Polsce bardzo często i są bardzo poważnym problemem medycznym , finansowym i prawnym. Wynika to z jakości usług medycznych. Według najnowszych analiz europejskich są bezpośrednią przyczyną zgonów u 3%chorych, a pośrednią u 8%. Są przyczynami cierpienia, bólu, kalectwa zmieniają życie chorego i jego rodziny oraz są dodatkowym obciążeniem finansowym. Problem prawny dotyczy uznania odpowiedzialności szpitala za zak...

plik rtf

zakażenia szpitalne


ZAKAŻENIA SZPITALNE ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE Zakażenie szpitalne to rozpoznanie kliniczne i potwierdzone laboratoryjnie zakażenie które powstaje w czasie hospitalizacji i ujawnia się podczas pobytu lub po wypisaniu chorego do domu. Zakażenia ujawniające się po za kończeniu hospitalizacji są zakażeniami szpitalnymi tylko wtedy, gdy czas pojawienia się objawów klinicznych infekcji jest krótszy niż okres inkubacji...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,