plik doc

Wiosna Ludów w Polsce

Wiosna Ludów w Polsce
Wiosna Ludów w Polsce W 1815 roku zostało zawarte Święte Przymierze. Miało stać na straży porządku europejskiego. Pierwszym wystąpieniem przeciwko takiemu ładowi było powstanie w Belgii i Grecji w roku 1830. Kolejne było nieudane powstanie listopadowe w Polsce. Wydarzenia te ukazały jednak, że porządek wiedeński jest sztuczny. W latach czterdziestych XIX wieku istniały wyraźne napięcia polityczno-gospodarczo- społeczne. Robotnicy zaczęli walczyć o swoje prawa, a burż...

plik docx

zabór rosysjski

zbór rosyjski

ZABÓR ROSYJSKI

W okręgu Szkolnym Wileńskim kuratorem był Adam Jerzy Czartoryski, który pełnił urząd ministra i współdziałał w reformowaniu rosyjskiego szkolnictwa, działał w duchu Komisji Edukacji Narodowej, doprowadził do  świetnego rozwoju Uniwersytet Wileński (profesorowie Jan i Jędrzej Śniad...

plik odt

"Historia ustroju Polski" M. Kallas

Omówienie podręcznika akademickiego (4,5)
Podręcznik akademicki noszący tytuł Historia ustroju Polski jest kolejnym dziełem historycznym Mariana Kallasa. Człowiek ten urodził się 3 grudnia 1938 roku w Kościerzynie. Jest profesorem zwyczajnym Katedry Historii Ustroju i Prawa w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownikiem Katedry Historii Ustroju i Prawa w Polsce...

plik doc

Adam Mickiewicz - ojczyzna, patriotyzm

Wypracowanie
Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm Wcale nie wystarczy wiedzieć i napisać: iż ?Mickiewicz wielkim patriotą był?. Niemal każdy utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyliczanki, wywodu. Konrad Wallenrod wprowadza kwestię patriotyzmu w krąg zagadnień moralnych. Bezgraniczne poświęcenie dla ojczyzny przestaje być jednoznaczne. Powstaje b...

plik doc

Filozofia na egzamin

Podstawy filozofii na egzamin
ARYTOTELES (384-322 r. p.n.e.), który był uczniem Akademii Platona przez całe dwadzieścia lat. Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademii, kiedy Platon miał sześćdziesiąt jeden lat. Najbardziej interesowała go żywa przyroda. Był nie tylko ostatnim z wielkich greckich filozofów, lecz takie pierwszym wielkim biologiem Europy Arystoteles natomiast zajmował się procesami zachodzącymi w przyrodzie. Platon...

plik doc

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów literackic

wypracowanie
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego. Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń nie tylko szczęścia osobistego, ale również życia. Niezwykłe biografie tych nieprzeciętnych bohat...

plik docx

niepełnosprawność

Niepełnosprawność dziecka w rodzinie

      Czy na pewno rozumiemy co to znaczy być niepełnosprawnym ?

Osoby niepełnosprawne dotknięte różnymi typami niepełnosprawności zmagają się z życiem, często odczuwając dużo większe trudności, przeszkody, wkładając wiele wysiłku by osiągnąć to, co dla człowieka sprawnego jest niemal na wyciągniecie ręki.

plik doc

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem

Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej.
Podstawowe założenia modelu/teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem i jej znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i praktyki pielęgniarskiej. We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe. Nie wszystkie teorie są powszechnie znane, jednak wiele z nich sł...

plik doc

czym jest socjologia

co to jest socjologia
Czym jest socjologia? Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w pierwszej połowie XIX wieku. Za jej ojca uważany jest August Comte (1798-1857). Wprowadził on nazwę „socjologia" do obiegu publicznego i sformułował program nowej nauki. Wiek XVIII może być zresztą zasadnie uznany za wiek zapowiedzi socjologii. To wtedy zrodziła się myśl, że istnieją jakieś prawa naturalne rządzące zachowaniami ludzi, a w konsekwencji zjawiskami społecznymi, i pojawiła się wia...

plik doc

Filozofia - ściąga

Gotowa ściąga zawierająca wiele przydatnych informacji dotyczących filozofii
SOKRATES ? BIOGRAM Żył na przełomie V/VI w. p.n.e. ? 70 lat. Był Ateńczykiem. Ojciec był rzemieślnikiem (Sofronikos), matka położną (Fajnarete). Reprezentuje klasę średnią. A jakiś majątek, bo jako hipolita tzn. ciężkozbrojny piechur, sam musiał się uzbroić. Ożenił się z Ksantropą i miał 3 synów. Wędrował oddając się wielkim debatom. Nie bierze pieniędzy, honorariów. W 399 r. p.n.e. oskarżony (Bezpośrednie oska...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,