plik doc

szkoła genewska

szkoła genewska
Genewska szkoła strukturalizmu europejskiego Milka Ivićlingwistyka wyrosła z nauki de Saussure?a, ukształtowana ostatecznie przez jego uczniów, zwłaszcza, Charlesa Bally; poza nim: Albert Sechehaye, Henri Frey; wyraźne nastawienie na studiowanie elementów emocjonalnych (afektywnych) w języku; bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie; konsekwentne stanowisko synchroniczne; akcentowanie teoretycznego aksjomatu o społecznej funkcji języka; język prze...

plik doc

szkoła środowiskowa

Szkoła środowiskowa
SZKOŁA ŚRODOWISKOWA Def. wg K. Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego, J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno- wychowawcza, która przyjęła sobie rolę inspiratora i koordynatora poczynań i oddziaływań środowiska wychowawczego, współdziała z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, współpracuje z zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stosując odpowiednie formy działania organizuje dzieciom i młodzieży czas wolny, umożliwia kształtowanie zai...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI. _____ Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., Tom VI Su-U, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007 Szwecja jest monarchią konstytucyjną, oparta na systemie parlamentarnym dzieli się na 21 regionów administracyjnych, w ramach których funkcjonuje 290 gmin. Językiem urzędowym jest szwedzki, ale istnieją jego odmiany w postaci dialektów. Szwedzi należą zwykle do kościoła ewangelicko-luterańskiego, a ok. 60% Szwedów jest niewierzących. Obl...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – PODOBIEŃSTWA POLSKA SZWECJA Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły W Polsce w klasach I-III zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, w Szwecji na dwóch pierwszych poziomach też(z wyjątkiem zajęć artystycznych i sportowych) Tydzień szkolny jest 5-dniowy Wakacje letnie trwają mniej więcej tyle samo Dzień pracy zaczyna się zazwyczaj o godzinie 8.00 Szkoły są zintegrowane z zerówką Prawa i obowiązki ucznia Programy...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI ? RÓŻNICE

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI ? RÓŻNICE
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – RÓŻNICE POLSKA SZWECJA Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, Rok szkolny rozpoczyna się po koniec sierpnia, Ocena opisowa w klasach I-III i oceny w skali 1-6 w klasach IV-VI, System ocen: zaliczony (10 p.), zaliczony z wyróżnieniem (15 p.), zaliczony ze szczególnym wyróżnieniem (20 p.), Lekcje trwają 45 minut, Lekcje trwają 40 minut, Brak długiej przerwy na obiad, Godzinna przerwa na lunch w...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE. ____ R. Pachociński, Współczesne systemy edukacyjne, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2000 Polska jest jednym z większych krajów Europy, jednolitym narodowościowo i religijnie. Szkoła podstawowa obejmuje dzieci i młodzież w grupie wiekowej 6-12 lat. Celem szkoły podstawowej jest stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w sferze społecznej, intelektualnej, fizycznej i moralnej. Programy szkoły podstawowej SA jednolite dla c...

plik rtf

Szkoła Rycerska.

Opis bardzo ogólny.
Szkoła Rycerska - Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów. - bardzo ogólnie. Założona 15 marca 1765 roku w Warszaiw eprzez króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego. > nauka trwała 4 lata, dawała wykształcenie ogólne > nacisk na naukę języków obcych > następne dwa lata: to przygotowanie do zawodu wojskowego ( przedmiot: inzynieria wojskowa) i do służby cywilnej (prawo) > wykstzałcenie dopełniała nauka fechtunków ( sztuka władania szablą, szpadą, jazda konna, tańce ) >...

plik doc

po niemiecku święta w Polsce i Niemczech oraz szkoła bez ocen

Krótko i na temat, no zależy dla kogo.. ;)
Święta w Niemczech Viele Menschen freuen sich auf die Festlage. Am 24. Dezember geht es um 9 verschiedene Speisen, keine mehr Und keine weniger. Dazu gehóren Bratwurst mit Sauerkraut oder Karpfen. Punkt 6 Uhr beginnt das Essen. Der Vater zundet die Kerzen der Weihnachtspyramide an. Man fasst sich an den Handen Und wunscht sich Gluck Und Gesundheit. Unter dem Teller befindet sich immer ein Geldstuck. Wahrend des essens darf niemand aufstehen. Man...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,