plik doc

Szkoła Annales

Wszystko co trzeba wiedzieć o Szkole Annales!
I. Szkoła Annales Zamierzam ukazać wizję nauki historycznej przedstawioną przez historyków zgrupowanych wokół francuskiej szkoły historiograficznej Annales, która w ubiegłym stuleciu zrewolucjonizowała naukę historyczną. Szkoła Annales wywodzi swą nazwę od tytułu pisma "Annales d'Histoire Economique et Sociale", które od 1929 r. zaczęli wydawać Marc Bloch i Lucien Febvre. Kierunek, który obrali ci dwaj historycy oraz inni naukowcy, którzy wsp...

plik doc

Szkoła alternatywna "Dla życia przez życie" Owidiusz Declory

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki krótka praca dotycząca jednej ze szkół alternatywnych
SZKOŁA ALTERNATYWNA ?DLA ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE? Szkoła ?Dla życia przez życie? to pasja i cel życia jej twórcy ? Owidiusza Declory. Była ona tak znana i ceniona, iż przyciągała do siebie słynnych ówczesnych pegagogów z różnych krajów. O jej wyjątkowości świadczy fakt, iż stosowaną w niej metodę ośrodków nauczania wprowadzono w 1922 roku do wszystkich szkół początkowych w Brukseli, a w 1936 roku...

plik doc

szkoła genewska

szkoła genewska
Genewska szkoła strukturalizmu europejskiego Milka Ivićlingwistyka wyrosła z nauki de Saussure?a, ukształtowana ostatecznie przez jego uczniów, zwłaszcza, Charlesa Bally; poza nim: Albert Sechehaye, Henri Frey; wyraźne nastawienie na studiowanie elementów emocjonalnych (afektywnych) w języku; bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie; konsekwentne stanowisko synchroniczne; akcentowanie teoretycznego aksjomatu o społecznej funkcji języka; język prze...

plik doc

szkoła jako środowisko wychowawcze

opracowanie
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności: 1) naukę poprawnego...

plik doc

szkoła herbartowska

Założenia szkoły herbartowskiej, i inne.
Szkoła tradycyjna ? szkoła herbartowska, konserwatywna, charakteryzują ją autokrytyczne stosunki nauczyciel ? uczniowie, gdzie zaznaczona jest dominacja nauczyciela. Surowa dyscyplina, nauczyciel steruje uczniami poprzez system karania i nagradzania, przede wszystkim najistotniejsze jest nauczanie i kształcenie mniej wychowawcze (dyscyplina), wszystkie czynności ucznia są kierowane przez nauczyciela ? brak samodzielności. Wszelkie osiągnięcia uczniów...

plik doc

szkoła wspomagająca rozwój

teza na pedagogikę ogólna napisana w skrócie czyli to co ważniejsze z tego tematu
Szkoła wspomagająca rozwój Podstawowe cechy i zadania. Zadawano sobie pytania o funkcję szkoły, po co i dla kogo jest szkoła, czyim interesom służy-rozwijającym się jednostkom czy społeczeństwu jako całości? Nie potrafimy na ogół zająć jednoznacznego stanowiska. Szkoła pełni funkcję Adaptacyjną i emancypacyjną. Funkcjonowanie szkoły nacechowane jest zdominowaniem jednej z tych sfer przez drugą. Funkcja...

Ostatnie wyszukiwania