plik doc

ochrona osob i mienia

monitoring pojazdow GPS [url=http://www.lommelegen.no/phpf/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=564722 ] ksiegowosc[/url] uslugi kadrowe sprzatanie biur Katowice [url=http://talagante.net/foros/index.php?action=profile;u=70023 ] obiady dla firm[/url] sprzatanie firmy srodki dezynfekcyjne [url...

plik doc

Pacjent niepełnosprawny

opis przypadku pacjenta niepełnosprawnego
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Wydział Nauk Medycznych, kierunek: pielęgniarstwo Licencjat, studia stacjonarne, rok III Ewa Stefańska gr.2 Rok akademicki 2010/2011 Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz pielęgniarskie sposoby ich rozwiązania. Opis przypadku pacjenta niepełnosprawnego: Pacjent – historia choroby: mężczyzna w wieku 20 lat, po wypadku komunikacyjnym w kwietniu 2010. Przez miesiąc p...

plik doc

Materiały na zaliczenie z poetyki (UW)

zaliczenie z poetyki - kompletne opracowanie zestawów egzaminacyjnych
#Typy powieści. Franz Karl Stanzel zaproponował trzy podstawowe typy powieści, ze względu na rodzaj narracji, który to podział przyjął się dość powszechnie teorii literatury: powieść auktoralna - w której narrator komentuje wydarzenia, ale między nim a światem przedstawionym istnieje dystans; narrator nie jest bohaterem, nie występuje w świecie przedstawionym - w grupie tej mieści się powieść klasyczna powieś...

plik pdf

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze
Dziecko w literaturze „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta”. Słowa te pochodzą z krótkiej przedmowy, poprzedzającej „Małego Księcia” Antoine’a de Saint – Exupéry’ego. Uważam, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Świat dorosłych różni się od świata dzieci, dorośli często nie rozumieją świata widzianego oczami dziecka, często dziecko musi dorosłemu wszystko tłumaczyć i wyjaśniać. Jedno jest całko...

plik doc

Rzucawka

Opis leczenia, stanu przedrzucawkowego.
Rzucawka. Napady drgawkowe występujące u kobiety spełniające kryteria stanu przedrzucawkowego ( stan przedrzucawkowy to ? nadciśnienie połączone z białkomoczem, obrzękiem). Jest najcięższą postacią gestozy. Objawia się utratą świadomości oraz napadem drgawek kliniczno-tonicznych, które kończą się śpiączką. Rzucawka może występować w ciąży, czasie porodu i połogu. Przed rzucawkami mogą pojawiać się objawy zwiastujące: silny ból głowy, pobudzenie, nie...

plik doc

Podstawy socjologii

Przedmiot Socjologii Organizacji
Przedmiot Socjologii Organizacji Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi. W metodologii badań socjologicznych wyróżnia się dwa sposoby obserwacji rzeczywistości społecznej - obserwację zewnętrzną i wewnętrzną. Obserwacja zewnętrzna wg S.Nowaka polega na rejestracji fizycznych lub biologicznych aspektów ludzkich zachowań np. przestrzenne przemieszczanie ludności, sposoby ubierania się, sposób lub wielkość wykonywanej pracy itp. Obs...

plik doc

teoria i praktyka pracy socjalnej

wiadomości na egzamin w formie ściągi
CELE PRACY SOCJALNEJ Cele ratownicze : mają zabezpieczyć byt człowieka, Cele kompensacyjne (czyli wyrównawcze, uzupełniające): zabezpieczenie potrzeb osoby cierpiącej na niedostatek np. stypendia socjalne, Cele ochronne: mają minimalizować negatywny wpływ czynników, których nie można zmienić np. chcąc chronić dzieci z środowisk zagrożonych tworzy się świetlnice dla nich. Cele promocyjne: mają pomóc osobom i rodzinom osiągnięcie lepszych warunków życia...

plik doc

Badania jakościowe i obserwacja

Mbj
Badania jakościowe Tradycja badań jakościowych Antropologiczne badania terenowe Humanistyka (kulturoznawstwo, etnografia, etnologia, …..) Socjologia Elementy badań jakościowych: Dziennikarstwo Życie codzienne - pogłębiona refleksja nad otaczająca rzeczywistością? Metody ilościowe a jakościowe specyfika badań jakościowych i ilościowych. specyfika danych jakościowych i ilościowych. Rola badań jakościowych Służą do ustalania wytycznych do badań ilościowych (badania jakościow...

plik doc

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI-MOWA CIAŁA

KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI-MOWA CIAŁA
KOMUNIKOWANIE SIĘ LUDZI W ORGANIZACJI – MOWA CIAŁA Pojęcie komunikacji jest znane każdemu z nas. Przeważnie nie mamy problemu, aby zrozumieć przekazywany nam komunikat. W dzisiejszych czasach ważna jest umiejętność poprawnej komunikacji społecznej – formułowania myśli, rozumienia siebie i innych. Podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, rodzinnych, służbowych i innych jest umiejętność porozumiewania się. Najczęściej komunikowanie się rozumie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,