plik doc

Kilka słów o kobietach. O pracy kobiet.E.Orzeszkowa

artykuł Orzeszkowej na temat sytuacji kobiet w pozytywizmie, intertekst do \" Marty\"
ELIZA ORZESZKOWA Kilka słów o kobietach. O pracy kobiet1 Gdybyśmy zostali zapytani: na jakich drogach działalności ludzkiej kobieta ze względu na przyrodzone zdolności swoje i pozycję swą społeczeńską pracować może i ma prawo? - odpowiedzielibyśmy tak samo, jak w kwestii nauk mających być udzielanymi kobietom: na wszystkich tych, które stoją otworem przed mężczyznami, na wszystkich, na których człowiek s...

plik doc

szkoła genewska

szkoła genewska
Genewska szkoła strukturalizmu europejskiego Milka Ivićlingwistyka wyrosła z nauki de Saussure?a, ukształtowana ostatecznie przez jego uczniów, zwłaszcza, Charlesa Bally; poza nim: Albert Sechehaye, Henri Frey; wyraźne nastawienie na studiowanie elementów emocjonalnych (afektywnych) w języku; bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie; konsekwentne stanowisko synchroniczne; akcentowanie teoretycznego aksjomatu o społecznej funkcji języka; język prze...

plik docx

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczam referat na temat Agresji dzieci w wieku przedszkolnym. Przyda się wam na lekcje psychologii. Pozdrawiam

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność, działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi lub większej liczby osób.

Osoby agresywne stwarzają dla otoczenia zagrożenia wynikające czy to z uszkodzenia ciała wywołanego pobiciem, czy też okaleczenia „psychicz...

plik odt

pzredszkole w rosji

Opis przedszkola w rosji
Przedszkole w Rosji Magdalena Lipowska ZEW i EP I Podobnie jak w Polsce, pierwszym etapem edukacji każdego młodego Rosjanina jest szkoła podstawowa, nazywana poziomem prymarnym i oficjalnie trwa ona 4 lata, jednak w większości placówek kurs ten sprowadza się do 3 lat, ponieważ zazwyczaj dzieci zapisywane są do szkoły dopiero w 7. roku życia. Jest to okres, w którym uczniowie – głównie poprzez zabawę – posiąść mają najważni...

plik rtf

Przeszkody małżeńskie referat

Przeszkody małżeńskie referat
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka‭ ‬.‭ ‬ Z tego nie wynika,‭ ‬że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń.‭ ‬Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza,‭ ‬że‭ „‬małżeństwo mogą zawierać wszyscy,‭ ‬którym prawo tego nie zabrania‭"‬.‭ ‬Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego‭ (‬naturalnego i pozytywnego‭)‬,‭ ‬jak‭ ‬ i ze strony prawa ludzkiego,‭ ‬a więc także kanonicznego.‭ ‬W...

plik doc

Szkoły Prawa Karnego

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego
SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE PRAWA KARNEGO 1) Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia Na wstępie należy zauważyć, iż w Oświeceniu przystąpiono do realizacji postulatów o kodyfikację prawa karnego oraz o jego zmianę. Powodem usystematyzowania i reformy prawa karnego były naciski zamożnego mieszczaństwa, które chciało uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Czego się wówczas domagano? Wymierzania kar w przypadkach, granicach i metodami konie...

plik doc

Do metod pracy w świetlicy szkolnej należą:

metody pracy w świetlicy szkolnej
Do metod pracy w świetlicy szkolnej należą:       metoda pracy grupowej - praca w zespołach angażuje wszystkich uczniów umożliwiając im wykazanie się       metoda pracy indywidualnej - podczas zajęć indywidualnych uczeń sam wybiera sobie zadania i je wykonuje, w czym może pomagać mu wychowawca; przykładem takich zajęć może czytanie książki i czasopism, kolekcjonowanie czy też wykonywanie jakiś elementów dekoracyjnych &nbs...

plik doc

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

W każdej klasie jest grupa uczniów borykających się z różnymi niepowodzeniami szkolnymi. Z czasem dziecko przestaje chętnie chodzić do szkoły, nie jest aktywne na zajęciach, zapomina o odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji. Doznania te mają ujemny wpływ na ogólny rozwój psychiczny tych dzieci, na kształtowanie się ich wiary we własne siły, na stosunek do samego siebie. Są źródłem wielu negatywnych postaw.
Przyczyny niepowodzeń szkolnych W każdej klasie jest grupa uczn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,