plik pdf

szczepienia

szczepienia
Podstawowe zasady prawidłowego wykonywania szczepień ochronnych Transport, odbiór i przechowywanie szczepionek O skuteczności szczepienia decydują między innymi prawidłowe warunki transportu szczepionek i ich przechowywania w punkcie szczepień. Najważniejsze jest, aby zapewnić odpowiednią temperaturę. Niektóre szczepionki, zwłaszcza doustna szczepionka przeciwko poliomyelitis (OPV), szczepionki przeciwko odrze, ospie wietrznej i żółtej gorączce, są wyjątkowo wrażliwe na wzros...

plik doc

IMMUNOPROFILAKTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH U DOROSŁYCH

Szczepienia przeciwko chorobom wirusowym, bakteryjnym, przy wyjazdach w rejony endemiczne.
IMMUNOPROFILAKTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH U DOROSŁYCH RODZAJE IMMUNOPROFILAKTYKI Immunoprofilaktykę chorób infekcyjnych dzieli się na:       czynną (szczepienie) – wprowadzenie do ustroju odpowiedniego antygenu lub antygenów drobnoustroju w celu stymulacji swoistej odpowiedzi immunologicznej (humoralnej i komórkowej) chroniącej przed zakażeniem lub zachorowaniem. Na proces czynnego...

plik doc

Cele pracy licencjackiej szczepienia

Cele pracy licencjackiej temat szczepienia
Cel pracy Głównym celem pracy jest ustalenie, jaki jest poziom wiedzy społeczeństwa na temat szczepień ochronnych oraz jakie czynniki wpływają na postawy wobec szczepień ochronnych. Uwzględniając główny cel pracy przyjęłam następujące problemy badawcze:       Czy wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz posiadane wykształcenie wpływają na wiedzę o szczepieniach ochronnych?       Czy wiek, płeć, miejsce zamieszkania...

plik doc

szczepienia pierwotne

SZCZEPIENIE PIERWOTNE Są to dwie lub trzy dawki szczepionki podawane w odstępie 4-6 tygodni: (0) - pierwsza dawka, po której zazywczaj poziom powstających przeciwciał nie zapewnia działania ochronnego. (1) - koleja dawka podana po miesiącu po pierwszym szczepieniu lub (1 i 2) - podane 2 miesiące po wykonanym pierwszym szczepieniu stymulują wytwarzanie przeciwciał, osiągając odpowiednie miano chronące przed zachorowaniem. Ostatecznie po kilku lub kilkunastu tygodniach ulega on jednak obniż...

plik doc

Szczepienia procedura

Procedura przechowywania szczepionek w POZ
Logo zakładu pracy Nazwa przychodni Procedura nr … Data opracowania: Zakres procedury Procedura przechowywania szczepionek Cel Zapewnienie właściwego przechowywania szczepionek. Zakres instrukcji Punkt szczepień. Odpowiedzialność 1.Za wdrożenie , nadzór oraz stosowanie procedury odpowiedzialny jest kierownik placówki. 2. Za postępowanie zgodne z procedurą odpowiadają wszyscy pracownicy medyczni, których ta procedura dotyczy. Tryb pos...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,