plik odt

Sytuacje trudne i ich rodzaje oraz ich skutki

praca z podstaw psychologii... (4,0)
Wymień rodzaje sytuacji trudnej i na dosłownie wybranych przykładach scharakteryzuj każda z nich oraz omów skutki, dla człowieka znajdującego się w tych sytuacjach. Jeśli człowiek znajduje się w sytuacji, która mobilizuje go do realizacji możliwych i osiągalnych do wykonania zadań, to określa się ją jako korzystną, jeśli natomiast przekracza ona możliwości jednostki z re...

plik doc

Psychologia społeczna

Sytuacje społeczne, interakcje społeczne, Założenia nauki o małych grupach społe, Mala grupa spoleczna, wpływ społeczny, Postawa społ, Wspóldziałanie wsólpraca zespół, Konflikt interpersonalny, rodzina
Sytuacje społeczne ? wszystkie takie sytuacje, w których odczuwamy bezpośrednią lub pośrednią obecność innych ludzi. Obecność innych ludzi w naszym życiu oznacza, że my inni ludzie wzajemnie na siebie oddziałujemy (wywieramy na siebie modyfikujący w pływ). Sytuacje społeczne: - występują po...

plik doc

Działy psychologii oraz rodzaje sytuacji trudnych

Krótkie opisy
DZIAŁY PSYCHOLOGII: - ogólna ? rozwojowa ? wychowawcza - różnic indywidualnych - menagerska ( pracy ) ? społeczna ? kliniczna ? kryminologiczna - sądowa Psychologia kliniczna jest działem psychologii stosowanej zajmującym się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli zaburzeniami w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem. Psychologia kliniczna szczególnie interesuje się zdrowiem psychicznym, jego normą i patol...

plik doc

stany naglace w opiece paliatywnej

wykład z opieki paliatywnej
SYTUACJE NAGLĄCE W OPIECE PALIATYWNEJ ZESPÓŁ UCISKU RDZENIA KRĘGOWEGO Przyczyną są krwiopochodne przerzuty nowotworowe do : Przestrzeni nadtwardówkowej opony twardej trzonu kręgowego masa nowotworowa niszcząca trzon i naciskająca rdzeń „ zapadnięcie ” trzonu kręgowego i „ wepchnięcie ” kości do kanału kręgowego Podstawowym warunkiem powodzenia leczenia jest szybka diagnoza i natychmiastowe wdrożenie leczenia OBJAWY PODMIOTOWE dziwne uczu...

plik docx

Pracoholizm

Pracoholizm Termin pracoholizm(ang. workaholizm),czyli uzależnienie od pracy, po raz pierwszy został użyty przez psychologa Wayna Oatesa w 1968 roku, poprzez analogię do terminu alkoholizmu, opartego na wewnętrznym przymusie picia alkoholu. Uzależnienie te dotyka ludzi dorosłych, czyli odpowiedzialnych za efekty podejmowanych decyzji. Pracoholikiem można stać się w każdym wieku i w każdym zawodzie. Mówiąc najprościej pracoholizm to stan uzależnienia od swojej pracy, który ma charakter obsesyjno...

plik doc

Dobro i zło

wypracowanie
DOBRO I ZŁO Od początku świata, od momentu poczęcia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj ogromny problem. Należy zauważyć, że również literatura od wieków stawiała swych bohaterów w sytuacjach wyboru. Chcąc zrozumieć postawy i postępowanie bohaterów poszczególnych epok literackich trzeba n...

plik doc

J.Sławiński "O kategorii podmiotu lirycznego"

Poetyka - teksty wybrane
12. J. Sławiński O kategorii podmiotu lirycznego badacze i krytycy skłaniają się ku stwierdzeniu, że narratora i autora nie należy utożsamiać ze sobą podmiot liryczny jest zakorzeniony w strukturze utworu i jest wyznaczany przez jej elementy badacze nie mają nic przeciwko interpretowaniu podmiotu lirycznego, tylko wtedy, gdy interpretacja jest zgodna ze znaczeniową częścią utworu kwestię podmiotu lirycznego rozpatrywać należy jak sprawę nadawcy dzieła lite...

plik doc

Sieroctwo społeczne i naturalne

Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne.Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem.
Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne. Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem. Sieroctwo ? to stan człowieka opuszczonego, osamotnionego. Sieroctwo naturalne (biologiczne) ? utrata przez dziecko jednego bądź obojga...

plik doc

Czy młodym ludziom potrzebne są autorytety


„Czy młodym ludziom potrzebne są autorytety? Autorytet czyli prestiż osoby, grupy lub organizacji oparty na uznanych i cenionych w środowisku lub społeczeństwie wartościach: religii, prawie, nauce itp. Autorytet ma osoba, która dysponuje dużą wiedzą, ale też, w zależności od przyjętych społecznie wartości, dużą siłą lub bogactwem. Młodym ludziom nie zawsze potrzebne są autorytety. Każdy powinien kierować się własnymi poglądami i cenić to lub te osoby...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,