plik pdf

dydaktyka

studia edukacyjne
STUDIA EDUKACYJNE NR 21/2012 DARIA HEJWOSZ-GROMKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SPOŁECZNE FUNKCJE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W RPA I KONSTRUOWANIE RÓŻNICY ABSTRACT. Hejwosz-Gromkowska Daria, Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego w RPA i konstruowanie różnicy [Social function of higher education in South Africa and the construction of the difference]. Studia Edukacyjne nr 21, 2012, Poznań 2012, pp. 45-61. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-...

plik doc

piel europejskie

materiały z pielegniarstwa europejskiego
Konwencja Lizbońska z 1997r. poruszająca problem uznawalności dyplomów oraz Zalecenia Rady Europy z 1997r. odnoszące się do kwestii uznawalności oraz oceny jakości prywatnych studiów wyższych. Kolejnym krokiem było podpisanie 25 maja 1998 roku przez cztery kraje europejskie (Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy) Deklaracji Sorbońskiej, która brała pod uwagę znaczenie edukacji i współpracy w dziedzinie kształcenia rozwoju i wzmacniania stabilne...

plik doc

Poglądy pedagogiczne Szymona Marycjusza z Pilzna

Działalność Szymona Marycjusza - 1 część notatki
SZYMON MARYCJUSZ Z PILZNA (1516-1574) Szymon Marycjusz z Pilzna był XVI-wiecznym pedagogiem, uczniem, a później profesorem Akademii Krakowskiej. Jego dzieło pt. ?O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje? mówi o pożyteczności wychowania szkolnego i wskazuje sposoby na zaradzenie upadkowi znaczenia szkół w Rzeczpospolitej. Jest to pierwszy drukowany traktat pedagogiczny. Pod wpływem obserwacji szkolnictwa we Włoszech, Marycjusz dochodzi do...

plik doc

historia mysli pedagogicznej

Polska mysl pedag. przed zaborami
Temat: Polska myśl pedagogiczna pod zaborami.       Pracę tę pragnę rozpocząć od ogólnego nakreślenia sytuacji panującej w Polsce po rozbiorach polskich, gdyż dopiero wtedy można najpełniej zanalizować problemy, z jakimi się borykano,sukcesy i porażki ówczesnych pedagogów, motywy ich działań i dążeń. Wytrwała praca Komisji Edukacyjnej (przodująca europejskiej reformie szkolnej) przecięta została przez rozbiory. Ziemie polskie rozdzielone mi...

plik docx

Pedagogika Ściąga

Wycinek: Systemy oświatowe System jest zintegrowanym układem sprzężonym ze sobą i współdziałających elementów, których łączne funkcjonowanie ma zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu. Podsystemy które ukształtowany się dość wcześnie to: system wychowanie rodzinnego i środowiskowego (warstwy społeczne), wychowanie religijne, przygotowanie do pracy i system szkolny. System szkolny - to układ instytucji powołany do celów pedagogicznych. System szkolnictwa - to ogól szkół i przedszkoli wraz z n...

plik odt

Pedeutologia opracowanie zagadnień na egzamin

opracowanie podstawowych zagadnień z pedeutologii
1. OMÓW REFORMY SZKOLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE DOKONAŃ : SZYMONA MARYCJUSZA, ZAKONU PIJARÓW I KEN. SZYMON MARYCJUSZ       1. Informacje ogólne o Marycjuszu       urodzony w 1516 w Pilźnie       główny przedstawiciel nurtu normatywnego w pedeutologii       uczeń i profesor Akademii Krakowskiej       studiował poza granicami kraju w Boliwii, Padwie i Ferrer...

plik doc

aktywne metody w nauczaniu

na teoretyczne metody kształcenia(dydaktyka)
Aktywne metody w nauczaniu Czerwiec 2005 Od początku reformy edukacji, czyli od września roku 1999, w edukacji zmieniło się wiele: struktura kształcenia, programy i metody nauczania. Postawiono na aktywność ucznia, jego podmiotowość. Nauczyciele starają się rozwijać twórczość i kreatywność swoich uczniów. Nie ulega wątpliwości, że nowe metody, zwane aktywnymi, zadomowią się w edukacji i staną się dla nich inspiracją. Najważniejszą misją szkoln...

plik doc

Systemy kształcenia pielęgniarek w UE

opis systemów kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach UE
Małgorzata Potrymajło grupa 9 Monika Ponomarenkow grupa 10 Pielęgniarstwo II SUM SYSTEMY KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I Dokumenty Europejskie regulującego proces kształcenia akademickiego Europejska Strategia WHO Kształcenia Pielęgniarek i Położnych z 2000 roku Strategia wytyczająca cele i kierunki zmian w kształceniu pielęgniarek. Deklaracja Bolońska (19 VI 1999) Główna idea: harmoniz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,