plik docx

konspekt spotkania edukacyjnego

Rodzaje i specyfika sprzętu stomijnego , oraz środków do pielęgnacji skóry

KONSPEKT SPOTKANIA EDUKACYJNEGO NR 2

 

Prowadzący:  pielęgniarka K.P.                             

Uczestnik spotkania : Pan Roman

Miejsce  : sala chorych , łazienka.

Termin :    Środa godz.13.00 czas 40 min.

Temat:  Rodzaje i specyfika sprzętu stomijnego , oraz środków do pielęgnacji  ...

plik doc

drenaż klatki piersiowej

NOTATKA ZAWIERA ISTOTĘ DRENAŻU OPŁUCNOWEGO,ZASADY ZAŁOŻENIA DRENAŻU,OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ NAD PACJENTEM
DRENAŻ KLATKI PIERSIOWEJ 1. Istota i cel drenażu klatki piersiowej – celem drenażu opłucnowego jest usunięcie z klatki piersiowej powietrza, krwi lub płynu dzięki rozprężeniu płuca i zniesieniu przesunięcia śródpiersia powodującego zaburzenia hemodynamiczne. Drenaż powoduje przywrócenie prawidłowej czynności układu krążenia i oddychania. 1.1. Wskazaniami...

plik docx

diagnoza rodziny

opis diagnozy rodziny nuklearnej

  Rodzina składa się z trzech osób. Małżeństwa państwa Tomasza i Katarzyny którzy są rówieśnikami, mają po 34 lata i córki 14 letniej Anny uczennicy gimnazjum. Jest to rodzina w cyklu życia dorastającego dziecka w wieku szkolnym. Pan Tomasz i pani Katarzyna są małżeństwem od 14 lat.

plik doc

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne dla Opiekunów i pielęgniarek
Czym jest zdrowie? - Rene Dubois- zdrowie jest doświadczeniem subiektywnym i nie da się sklasyfikować w ramy teoretyczne - Antonowski - poczucie spójności, działa jak wewnętrzny system, radzenie sobie z przeciwnościami losu - Czy homoseksualizm to choroba? - definiowanie choroby Salutogeneza- nie pytaj dlaczego chory jest chory , dlaczego zdrowy jest zdrowy. Choroba- to stan ograniczający lub uniemożliwiający pełnienie przez jednostkę z...

plik doc

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne dla Opiekunów i pielęgniarek
Czym jest zdrowie? - Rene Dubois- zdrowie jest doświadczeniem subiektywnym i nie da się sklasyfikować w ramy teoretyczne - Antonowski - poczucie spójności, działa jak wewnętrzny system, radzenie sobie z przeciwnościami losu - Czy homoseksualizm to choroba? - definiowanie choroby Salutogeneza- nie pytaj dlaczego chory jest chory , dlaczego zdrowy jest zdrowy. Choroba- to stan ograniczający lub uniemożliwiający pełnienie przez jednostkę z...

plik doc

zarządzanie test

test z zarządzania wum pielęgtniarstwo
1.Które z poniższysz pojęć najlepiej zdefiniuje kontrakt w systemie NFZ d) żadna z powyższych 2.Płatnikiem w systemie opieki zdrowotnej w Polsce są c) NFZ, minister zdrowia, samorządy terytorialne 3.Co oznacza konflikt personelu z innymi świadczeniodawcami występujacy an portalu SZOI Swiadczeniodawcy NFZ b)ten sam personel u świadczeniodawców w pokrywającym się harmonogramem pracy 4. Odwołanie złożone przez świadczeniodawcę do dyrektora wojsko...

plik doc

zarządzanie test

test zarządzanie
1.Które z poniższysz pojęć najlepiej zdefiniuje kontrakt w systemie NFZ d) żadna z powyższych 2.Płatnikiem w systemie opieki zdrowotnej w Polsce są c) NFZ, minister zdrowia, samorządy terytorialne 3.Co oznacza konflikt personelu z innymi świadczeniodawcami występujacy an portalu SZOI Swiadczeniodawcy NFZ b)ten sam personel u świadczeniodawców w pokrywającym się harmonogramem pracy 4. Odwołanie złożone przez świadczeniodawcę do dyrektora wojskowego oddziału NFZ po r...

plik doc

role i funkcje zawodowe pielęgniarki

role i funkcje zawodowe pielęgniarki
ROLA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ROLA ZAWODOWA – to zachowanie pracowników wynikające z działalności związanej z pozycją zajmowaną w zakładzie pracy i obowiązkami z tego wynikającymi. Rola zawodowa – zewnętrzne nakazy i oczekiwania w odniesieniu do zachowania osób pełniących role, ale też rzeczywiste sposoby zachowania tych osób. Def. wg. I.Wrońskiej Podlega systematycznym zmianom, ze względu na:       Poszerzenie zna...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,