plik doc

Pastorałka teatr TV w SP

Konspekt lekcji w Szkole Podstawowej z wykorzystaniem spektaklu teatralnego.
Jak powstaje widowisko teatralne? Po obejrzeniu „Pastorałki” Scenariusz z wykorzystaniem metody plakatu i mapy myśli                   2 x 45 min ■ Odniesienia do podstawy programowej: Uczeń: – identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (I.1.3), – korzysta z informacji zawartych w encyklopedii (I.2), – rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania si...

plik doc

Pastorałka teatr TV

Pastorałka konspekt leakcji z teatrem tv do zrealizowania w Szkole Podstawowej.
Jak powstaje widowisko teatralne? Po obejrzeniu „Pastorałki” Scenariusz z wykorzystaniem metody plakatu i mapy myśli                   2 x 45 min ■ Odniesienia do podstawy programowej: Uczeń: – identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (I.1.3), – korzysta z informacji zawartych w encyklopedii (I.2), – rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania...

plik pdf

Dorobek cywilizacyjny starożytnych Greków - konspekt

Konspekt lekcji
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji - omawia znaczenie i wpływ ustroju demokratycznego Grecji na następne epoki - zna pojęcia charakterystyczne dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i kultury Grecji np. politeizm, antropomorfizm, mit, heros, demokracja, filipiki, oligarchia, hegemonia, demagog, ty...

plik doc

? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą?

? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą? - scenariusz zajęc nt alkoholizmu (gimnazjum)
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, gimnazjum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:? Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą? I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996 S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z mł...

plik doc

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZ

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE.
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE. Czas trwania: 90 min GRUPA: 9-latki CELE ZAJĘĆ: CELE OGÓLNE: - dodawanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, - odejmowanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, CELE SZCZEGÓŁOWE: - dziecko potrafi przekroczyć próg dziesiątkowy. - wykona obliczenia w zakr...

plik doc

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami Czas trwania: 45 min GRUPA: 10-latki CELE ZAJĘĆ: CELE OGÓLNE: - uczeń dostrzega kilka modeli guzików, zauważa różne możliwości ich przyszycia, uświadamia sobie konieczność posiadaniu umiejętności przyszywania guzików - uczeń bezpiecznie pracuje z igłą i nożyczkami CELE SZCZEGÓŁOWE: - uczeń umie nawlec nitkę na igłę - uczeń potrafi zrobić węzełek na k...

plik doc

Konspekt plastyka frotaż

Scenariusz lekcji plastyki w kl. 1 - 3 szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji plastyki Temat: Moje zwierzątko Klasa: I Cele dydaktyczno wychowawcze:       podejmowanie próby wykonania zwierząt metodą frotażu przy użyciu narzędzi różniących się kształtem, wielkością i fakturą.       kształtowanie i rozwijanie wyobraźni       doskonalenie sprawności manualnej       kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt Technika:...

plik doc

Religie starożytnej Grecji - konspekt

Konspekt lekcji
Z wizytą u bogów na Olimpie Scenariusz lekcji w kl. V szkoły podstawowej Czas trwania zajęć: 2 x 45 min uczeń pamięta: - pojęcia: mit, mitologia, dionizje, tragedia, komedia - głównych bogów greckich rozumie: - wyżej wymienione pojęcia - czym różniły się wierzenia mieszkańców starożytnego Wschodu od religii Greków potrafi: - prawidłowo operować pojęciami - opisać wygląd teatru greckiego - zaprojektować maskę oraz wykonać ją z różnych gatunków papieru - wyjaśnić...

plik doc

Wynalazki - konspekt

Konspekt lekcji
Mój scenariusz prezentuje metodę JIGSAW ( puzzle) umożliwiającą uczenie się we współpracy.  Uczniowie zostają włączeni w proces uczenia się. Ich zadaniem jest przyswojenie i przekazanie kolegom części materiału, przez co stają się odpowiedzialni za swoją i ich wiedzę. Odpowiedzialność ta może motywować do bardziej wnikliwego i szczegółowego przyswajania wiadomości. Podstawowa zasada metody polega na tym, iż uczestnicy poszczególnych grup są ekspertami w zakresie określonego...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,