plik doc

Czy literatura może być sumieniem ludzkości

wypracowanie
Czy literatura może być sumieniem ludzkości? Tak, literatura nie tylko może, ale zawsze była sumieniem ludzkości. A ludzkość to przecież my ? Polacy, Francuzi, Niemcy czy Amerykanie. Ogromna jest przecież ilość dzieł, które podpowiadają nam, co dobre, a co złe, prezentują wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw norm etycznych. My, Polacy, a więc i nasza literatura, czerpiemy normy z chrześcijaństwa i Biblii. To ona wyznaczyła nasz kodeks moralny i z...

plik doc

filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

praca samokształceniowa z filozofii i etyki
Magdalena Piątek Pielęgniarstwo I stopnia II Rok 2009/2010 Praca samokształceniowa z filozofii i etyki zawodu pielęgniarki Sumienie- subiektywną i ostateczną normą moralności Mamy dziś wiele powodów, aby mówić o podstawowych zasadach etycznych i roli sumienia w życiu każdego człowieka. Przymuszają nas do tego procesy globalizacyjne, które dotyczą nie tylko spraw społeczno-gospodarczych, ale również świata wartości każdeg...

plik doc

"Mury Hebronu" Stasiuka

Jest to kompilacja cytatów, które przedstawiają język i tematykę tej książki. Niejako dodatek do pracy na temat Stasiuka, którą też zamiesiłem.
Chciałeś być spryciarz! Ale tutaj nie ma spryciarzy! Tu się przyznaje do wszystkiego albo zdycha! Rozumiesz?! ? Nic nie rozumiem. Nic nie zrobiłem. Nie wiem, czego ode mnie chcecie. (?) Weszło dwóch byków z naszywkami sierżantów, rzucając barami. Wszystko było przygotowane. Złapali mnie za ramiona i jakbym nic nie ważył, odwrócili mnie na krześle...

plik doc

eutanazja-zagrożenie współczesności

fajna praca o eutanazji ;)
Eutanazja - zagrożenie współczesności Obecne czasy niosą ze sobą nie tylko postęp, ale i zewsząd pojawiające się sygnały o narastaniu różnego rodzaju kryzysów. Mówi się o groźbie światowego kryzysu ekonomicznego, rosną napięcia międzynarodowe. Nie mniej głośno alarmuje się również o kryzysie wiary oraz upadku autorytetów i moralności. "Świętość życia" proponuje się zastąpić bardzo modnym dziś określeniem "jakości życia", czego potwierdzeniem może być z pewnoś...

plik doc

opiekun spolegliwy

opiekun spolegliwy
Edyta Lewandowska CZ 181 A kierunek: Pielęgniarstwo, niestacjonarne I stopnia 2012/2013 Kim dla mnie jest pielęgniarka jako opiekun spolegliwy. Pielęgniarka zasługuje na miano opiekuna spolegliwego, ponieważ w większości są to osoby odpowiednio przygotowane do opiekowania się ludźmi chorymi i w podeszłym wieku. Dla wielu pacjentów staje się ona opiekunem spolegliwym, ponieważ często przejawia wrażliwość na cudze potrzeby, skłonność do pomocy, wyrozumiałość, współczu...

plik docx

Więź społeczna

Więź społeczna

Więź społeczna zorganizowany system stosunków, intuicji, środków kontroli społecznej, skupiające jednostki grupy i inne elementy składkowe zbiorowości w całość do trwania rozwoju.

Jest to wewnętrzne przekonanie jednostki  o przynależności do pewnej zbiorowości społecznej.

Wymiary więzi społecznej:

  1. Więź społeczna jako coś...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,