plik pdf

system polityczny Węgier (2013) dokładny

system polityczny Węgier (2013) dokładny. zaktualizowane dane.
System polityczny Węgier - demokracja parlamentarna - Konstytucja z 1949r. - uchwalenie 18 października 1989 roku ustawy XXXI „O zmianie konstytucji” - Republika Węgierska jest niezawisłym, demokratycznym państwem prawnym - Suwerenem jest lud - Republika Węgierska odrzuca wojnę, jako środek rozstrzygania sporów między narodami i powstrzymuje się od stosowania przemocy wobec niepodległości i integralności terytorialnej innych pań...

plik doc

Rola pielęgniarki w leczeniu oparzeń u dzieci

Rola pielęgniarki w leczeniu oparzeń u dzeci
Pobyt w szpitalu jest dla dziecka i jego rodziców sytuacją trudną, dlatego już pierwszy kontakt z pacjentem i jego rodziną jest bardzo ważny, ponieważ ustala więź porozumienia, która jest niezbędna, jeśli ma się rozwijać współpraca przez dłuższy okres. Należy wyjaśnić dziecku i jego rodzicom, na czym będzie polegać pielęgnacja i dlaczego konieczny jest pobyt w szpitalu i wykonywanie różnych zabiegów [4]. Udział pielęgniarki w ocenie stanu ogólne...

plik pdf

badania

badania
BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK ZALICZENIE PRZEDMIOTU; 1.CZYNNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH - ĆWICZENIACH 2.TEST ZALICZENIOWY OBEJMUJĄCY WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 3.LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO PRZEDMIOTU PONIŻEJ. Literatura 1.red. F. Kokota: Wywiad i badanie przedmiotowe. U&P Wrocław 2004 2.Bałeś B., Bickley L.S., Hoekelman R.: Wywiad i badanie fizykalne- kieszonkowy przewodnik. Springer 1997. Badanie fizykalne dla pielęgniarek WYWIAD Rozmowa ukierunkowana na os...

plik pdf

badania fizykalne dla pielięgniarek

badania fizykalne
BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK ZALICZENIE PRZEDMIOTU; 1.CZYNNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH - ĆWICZENIACH 2.TEST ZALICZENIOWY OBEJMUJĄCY WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 3.LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO PRZEDMIOTU PONIŻEJ. Literatura 1.red. F. Kokota: Wywiad i badanie przedmiotowe. U&P Wrocław 2004 2.Bałeś B., Bickley L.S., Hoekelman R.: Wywiad i badanie fizykalne- kieszonkowy przewodnik. Springer 1997. Badanie fizykalne dla pielęgniarek WYWIAD Rozmowa ukierunko...

plik doc

problemy geriatryczne

Problemy geriatryczne
1.Ograniczona samodzielność w zakresie czynności higienicznych Pomoc w zaspokajaniu potrzeby czystości 1.Pomoc w toalecie, 2.mycie głowy 3.toaleta jamy ustnej 4.toaleta intymnych części ciała 4.golenie twarzy 5zmiana bielizny osobistej 6.zmiana bielizny pościelowej 2.Deficyt samoopieki w zakresie czynności fizjologicznych Zapobieganie powstawaniu powikłań wynikających z zaburzeń czynności fizjologicznych 1.założenie cewnika Folleya 2.założenie/ zmiana pamp...

plik pdf

Ogrzewnictwo

Ogrzewanie wodne grawitacyjne z rozdziałem dolnym z przykładem obliczenia
ĆWICZENIA AUDYTORYJNE 3 7. Ogrzewanie wodne grawitacyjne z rozdziałem dolnym. 7.1. Ciśnienie czynne i opory przepływu Przepływ czynnika grzejnego pomiędzy źródłem ciepła, a grzejnikami wywołane jest tzw. Ciśnieniem grawitacyjnym wynikającym z różnicy gęstości wody o różnej temperaturze. Zaletą tego typu ogrzewań jest uniezależnienie się od dostawy energii elektrycznej niezbędnej do napędu pomp obiegowych jak również t...

plik doc

probl. pielegnacyjne wieku geriatrycznego


1.Ograniczona samodzielność w zakresie czynności higienicznych Pomoc w zaspokajaniu potrzeby czystości 1.Pomoc w toalecie, 2.mycie głowy 3.toaleta jamy ustnej 4.toaleta intymnych części ciała 4.golenie twarzy 5zmiana bielizny osobistej 6.zmiana bielizny pościelowej 2.Deficyt samoopieki w zakresie czynności fizjologicznych Zapobieganie powstawaniu powikłań wynikających z zaburzeń czynności fizjologicznych 1.założenie cewnika Folleya 2.założenie/ zmiana pampersa 3. podanie base...

plik doc

problemy pielegnacyjne wieku geriatrycznego


1.Ograniczona samodzielność w zakresie czynności higienicznych Pomoc w zaspokajaniu potrzeby czystości 1.Pomoc w toalecie, 2.mycie głowy 3.toaleta jamy ustnej 4.toaleta intymnych części ciała 4.golenie twarzy 5zmiana bielizny osobistej 6.zmiana bielizny pościelowej 2.Deficyt samoopieki w zakresie czynności fizjologicznych Zapobieganie powstawaniu powikłań wynikających z zaburzeń czynności fizjologicznych 1.założenie cewnika Folleya 2.założenie/ zmiana pampersa 3. podanie base...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,