plik doc

zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego

do egzaminu
Problemy pielęgnacyjne pacjenta w ostrej niewydolności nerek Suche błony śluzowe, skóra plastyczna- cechy odwodnienia - uzupełnienie objętości krążącej krwi 500-1000ml płynów infuzyjnych - monitorowanie godzinowej diurezy - kontrola ośrodkowego ciśnienia żylnego - leki moczopędne za zlecenie lekarza Uczucie Bólu brzucha Obrzęki pochodzenia nerkowego- twarzy, rąk Cel opieki: brak obrzęków, brak zakażenia skóry Działania pielęgniarskie: - ułożenie chorego w pozycji sie...

plik doc

postępowanie egzekucyjne


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE- unormowany prawem ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organ egzekucyjny i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. Akty muszą być wykonalne, nakładać obowiązki- przyznające uprawnienia adresatowi i decyzje negatywne nie podlegają. PODMIOTY CZYNNE ORGAN EGZEKUCYJNY- organ uprawniony do stosowania w całości lub częś...

plik doc

systemy wyborcze państw współczesnych

systemy wyborcze państw wspólczesnych, Wlk Bryt, Szwajcaria, USA, Niemcy Francja; również pojęcia z systemem wyborczym i jego charakterystyka; na podstawie książki Żukowskiego
systemy wyborcze Wybory w państwach demokratycznych i niedemokratycznych wybory rywalizacyjne ? system liberalno-demokratyczny; wybory semirywalizacyjne ? system autorytarny; wybory nierywalizacyjne ? system totalitarny. Wolne wybory jako podstawowa kategoria demokracji Elektoryzm ? opinia zgodnie...

plik doc

Sciaga z uprawy roli:)

Moja sciagawka z uprawy mam nadzieje ze sie komus przyda:)
Siedlisko jest to zespół czynników naturalnych i sztucznych zewnętrznych, które występują na danym obszarze i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na życie roślin. Czynniki naturalne można podzielić na: - Klimatyczne: światło, ciepło, opady, wilgotność powietrza, powietrze i jego ruchy (wiatr) - Glebowe: są to właściwości fizyczne i chemiczne, skład mechaniczny, struktura i tekstura, stosunki wodne i właściwości biologiczne - Top...

plik doc

andragogika rehabilitacyjna

Andragogika rehabilitacyjna (rewalidacyjna) - to obszar andragogiki skupiający swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus – silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych.
Andragogika rehabilitacyjna (rewalidacyjna) - to obszar andragogiki skupiający swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus – silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych. W Polsce Aleksander Hulek rehabilitację zdefiniował nas...

plik doc

Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku

Wykład II Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład II: Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku Lucjan Zarzecki Główne tezy: Dydaktyka (O pojęciu wykształcenia jako celu nauczania, zasady nauczania, metody nauczania ? erotematyczne, akromatyczne, heurystyczne, typy i rodzaje szkół, treści nauczania, plan szkolny i jego budowa, organizacja nauczania w szkole, system szkolny) Wychowanie (charakter w historii myśli...

plik doc

związki farmakologicznie czynne

zawiera związki farmakologicznie czynne
ZWIĄZKI FARMAKOLOGICZNIE CZYNNE WEGLOWODANY Węglowodany (cukrowce, sacharydy) ? organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe. Ogólnym wzorem sumarycznym węglowodanów jest CnH2nOn lub Cn(H2O)n (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np. deoksyryboza). Ze względu na liczbę jednostek cukro...

plik docx

Proces pielęgnowania RZS

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania chorego z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów.

plik doc

wpływ aktywnosci fizycznej na proces starzenia sie

wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się
Otręba Iwona, Waleczek Joanna Katowice 25 Aktywność i starzenie się Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się Treść pracy: W wielu krajach, także i w polskim społeczeństwie, uważa się, że boisko, basen, gry rekreacyjne i sportowe przeznaczone są dla dzieci i ludzi młodych, natomiast telewizja i wygodny fotel – dla osób w wieku starszym. A przecież ćwiczenia fizyczne i sport nie muszą i nie powinny kończyć się z chwilą do...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,