plik pdf

Ginekologia wykłady

wykłady z ginekologii wsf,am wrocław
Ćwiczenie 116.02.12 Położnictwo Usprawnianie po porodzie fizjologicznym (naturalnym) Mięśnie krocz i dna miednicy tworzą ,,przeponę”, która utrzymuje macicę na dnie miednicy małej. 1 doba Usprawnianie po upływie 6-8 godzin od porodu 1. Zaczynamy od ćwiczeń poprawiających krążenie obwodowe; od kończyn dolnych (palce)— ćwiczenia przeciwzakrzepowe, a następnie nadgarstki 2. Ćwiczenia oddechowe torem mieszanym 3. Ćwiczenia czynne kończyn dolnych Przeciwwsk...

plik odt

glikozydy i tenzydy

może służyć jako natatka lub ściąga na spr z glikoztdów i tenzydów w studium farmaceutycznym
Glikozydy to związki stanowiące połączenie składnika cukrowego czyli glikolu z cząsteczką niecukrowi czyli aglikonem. Połączenie takie zwane jest glikozydacją i zachodzi  przy równoczesnym wydzieleniu wody . Część cukrowa może być różna  i składać się może z jednej do 1 części cukru prostego lub odpowiedniej liczby i długości tri tetra sacharydy. Charakter aglikonu również może być różny i mogą to b...

plik doc

Maści, hydrożele, pasty i kremy

Informacje o zagadnieniach w tytule.
CHARAKTERYSTYKA MAŚCI Maści są pozostałością leku o strukturze plastycznego żelu do stosowania zewnętrznie na skórę i błony śluzowe w celu uzyskania działania miejscowego lub ogólnego. Zawierają one środek leczniczy dobrze wymieszany z podłożem i środek ten może być rozpuszczony, zawieszony lub zemulgowany. Podłoże maściowe powinno mięknąć w temperaturze ciała ludzkiego co ułatwia rozsmarowywanie i przyczepność do skóry. Powinno wykazywać trwałość fizyk...

plik doc

farmakognozia

wykłady z farmakognozii
Farmakognozja – dziedzina wiedzy przyrodniczej, która wchodzi w zakres nauk farmaceutycznych. Zajmuje się roślinami leczniczymi, zawartością ciał czynnych. Zadaniem jest wszechstronne badanie surowców roślinnych i zawartości w nich ciał czynnych z zastosowaniem różnych metod. Termin farmakognozja pojawił się po raz pierwszy w 1815 roku (Seydler - Polak) Galen – rzymski lekarz pochodzenia greckiego – twórca farmacji galenowej. Lineusz – dokonał klasyfikacji rośli...

plik doc

psychologia

psychologia wychowania
Agata Kościelak Wykład z Przedmiot psychologia wychowania Psychologia wychowania (pedagogiczna) – jest to nauka zajmująca się badaniem psychologicznym zagadnień kształcenia ( nauczania i uczenia się) i wychowania miedzy innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowywana proces uczenia się nauki czytania , pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań...

plik doc

Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki.

j.w.
Temat: Dezynfekcja ? zasady i mechanizmy. Najczęściej stosowane środki. Dezynfekcja są to zabiegi polegające na niszczeniu, tj. obniżeniu liczby drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących się na powierzchni przedmiotów lub w ich wnętrzu w stopniu takim, że nie stworzą niebezpieczeństwa zakażenia. Odkażenie uzyskuje się przez : zabicie drobnoustrojów, zahamowanie ich roz...

plik doc

choroby tarczycy

praca nt choroby tarczy+ pielegnacja
Anatomia i fizjologia tarczycy Tarczyca - nieparzysty gruczoł wydzielania wewnętrznego umiejscowiony u człowieka w przednio-dolnej części szyi. Zbudowany jest z dwóch płatów bocznych połączonych wąską cieśnią (węziną). Czasami występuje także trzeci płat ? piramidowy. Boczne płaty tarczycy sięgają: ku górze ? do połowy wysokości chrząstki tarczowatej krtani, ku dołowi ? piąta chrząstka tchawicy, bocznie ? pęczek naczyniowo-nerwowy szyi, ku...

plik pdf

badanie fizykalne dla pielęgniarek


BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK ZALICZENIE PRZEDMIOTU; 1.CZYNNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH - ĆWICZENIACH 2.TEST ZALICZENIOWY OBEJMUJĄCY WIEDZĘ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI 3.LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO PRZEDMIOTU PONIŻEJ. Literatura 1.red. F. Kokota: Wywiad i badanie przedmiotowe. U&P Wrocław 2004 2.Bałeś B., Bickley L.S., Hoekelman R.: Wywiad i badanie fizykalne- kieszonkowy przewodnik. Springer 1997. Badanie fizykalne dla pielęgniarek WYWIAD Rozmowa ukierunkowana na osiągnięc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,