plik doc

Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi

Informacje o zagadnieniach w tytule.
EKSTRAKCJA Proces ekstrakcji to proces selektywnego rozpuszczania, mający na celu wydzielenie, wyizolowanie z mieszaniny różnych ciał czynnych jednego lub kilku składników rozpuszczalnych w użytym rozpuszczalniku, pozostałe są w nim nierozpuszczalne. Możemy ekstrahować składniki ciał stałych jak i cieczy (ciecze nie mogą mieszać się ze sobą). Ekstrakcji poddaje się surowce prawidłowo rozdrobnione, suche lub odpowiednio przygotowane surowce świeże. Wg f...

plik docx

prawo wyborcze

prawo wyborcze

Prawo wyborcze można rozpatrywać w znaczeniu przedmiotowym albo podmiotowym. W pierwszym znaczeniu jest to całokształt norm regulujących sposób wyłaniania organów przedstawicielskich. Są to przede wszystkim postanowienia konstytucji oraz ordynacje (ustawy) wyborcze. W drugim znaczeniu są to uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicieli. Wspó...

plik docx

prawo wyborcze

prawo wyborcze notatki

Prawo wyborcze można rozpatrywać w znaczeniu przedmiotowym albo podmiotowym. W pierwszym znaczeniu jest to całokształt norm regulujących sposób wyłaniania organów przedstawicielskich. Są to przede wszystkim postanowienia konstytucji oraz ordynacje (ustawy) wyborcze. W drugim znaczeniu są to uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicie...

plik doc

testy kliniczna na odc C

testy kliniczna na odc C
TESTY KLINICZNE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA     Badanie skriningowe: Pacjent siedzi ; bierny wyprost a następnie rotacja głowy do oporu Określamy zakresy Sprężynowanie przy końcach ? dobre Twarde końce i bolesność ? zmiany segmentarne (zapalenia, zwyrodnienia, bloki, przykurcze) Miękkie zatrzymanie ? przykurcze prostowników karku, m długiego szyi !!! ruchomość bierna > ruchomość czynna (opór mięśniowy)   Rotacje przy max wyproście: W siadzie ; m...

plik doc

Kinezyterapia - ćwiczenia redresyjne....

Ćwiczenia redresyjne
CWICZENIA REDRESYJNE Efektywnosc tej metody zale_y od dwóch czynników : -rodzaju zablokowania ruchomosci stawowej i jej przyczyny -odpornosci pacjenta na ból Przyczyne i lokalizacje tkankowa omawianej dysfunkcji trzeba znac by niepotrzebnie nie nara_ac cwiczonych osób na ból. Cel cwiczen: -uzyskanie pełnej, biernej ruchomosci w cwiczonym stawie -poprawa ruchomosci w mo_liwym do wycwiczenia zakresie albo jako przygotowanie stawu do rekonstrukcyjnego zabiegu chir...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej (Siwek)
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej wg. prof. Siwka Ułożenie pooperacyjne: Odwiedzenie 40° Zgięcie w biodrze i kolanie 10° W pierwszym dniu:       Przeciwzakrzepowe stóp (20 napięć po 10x ; zwiększać do 150napięc ; do 1 tyg)       Napinanie posladków       Ćw oddechowe       Ćw KKG i tułowia Po usunięciu drenu (około 48h):       Ćw...

plik pdf

przekrwieni

przekrwienie niedokrwieni
R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 PRZEKRWIENIE R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 • jest to zwiększenie ilości krwi znajdującej się w tkankach. – 1. – 2. – 3. przekrwienie tętnicze (czynne) przekrwienie żylne (bierne) przekrwienie tętniczo – żylne (mieszane) Przekrwienie czynne R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 • Fizjologiczne – czynnościowe • Porażenne – neurowegetatywne • Odruchowe 1 Przekrwienie bierne Inaczej nazywane zastojem żylnym • uogólnione • miejscowe R....

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych)


PROBLEM CEL DZIAŁANIE REALIZACJA OCENA Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie lewej. Zwiększenie ruchomości w stawie kolanowym, łokciowym i nadgarstku strony lewej. 1.Wykonać ćwiczenia bierne w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstkowym po stronie lewej. Przynajmniej 3x dz. 2.Wykonać ćwiczenia czynne po stronie lewej w stawie kolanowym, łokciowym i nadgarstkowym 3xdz. 3.Przedstawić pacjentowi oraz jego rodzinie zestawy ćwiczeń , które mo...

plik doc

poces pielęgnowania pacjenta w środowisku

proces pielegnowania pacjenta z udarem mózgu, problemy pacjenta w domu.
Proces pielęgnowania chorego po udarze mózgu w środowisku domowym. Pacjentka J.W. lat 65 z niedowładem lewostronnym. PROBLEM: Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie lewej. CEL: Zwiększenie ruchomości w stawie kolanowym, łokciowym i nadgarstku strony lewej. DZIAŁANIE: 1.Wykonać ćwiczenia bierne w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstkowym po stronie lewej. Przynajmniej...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,