plik doc

Grupa rówieśnicza i subkultury

struktury grupy charakterystyka grupy rówieśniczej i subkultury
Mechanizmy oddziaływania grupy rówieśniczej ?Grupa rówieśnicza dzieci powstaje spontanicznie, bez namysłu i ingerencji starszych i swą żywiołowością zagarnia każde dziecko, tworząc naturalne mechanizmy regulujące ich wzajemne zachowania, wewnętrzną organizację i pełniąc doniosłe funkcje wychowawcze wobec jej uczestników? . Florian Znaniecki uważa, że dziecięca grupa rówieśnicza powstała samoczynnie bez ingerencji dorosłych...

plik doc

Subkultury

Subkultury młodzieżowe
Wg Piotra Sztompki- SUBKULTURA to odrębności sposobu życia mniejszych zbiorowości mieszczących się w zasięgu uznanej przez ich członków kultury szerszej, nadrzędnej. Inaczej ?wariacje? wokół wspólnego trzonu kultury. Przykładowe: skate emo graficiarze rastamani hipisi metalowcy goci depesze rude boy punki skinheadzi dresiarze poppersi rock maniacy anarchiści gitowcy Streetboys s...

plik doc

Subkultury młodzieżowe - podstawowe informacje

Subkultury młodzieżowe, teoria, koncepcje, przykładowy opis kilku subkultur: Hipisów, Punk, Skin itd.
SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE mgr E. Sosnowska KULTURA (z łac. cultura – uprawa, kształcenie) – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości. W starożytności termin używany był początkowo w znaczeniu „uprawy roli”, Cyceron (103-43 p.n.e) używał tego pojęcia nazywając filozofię cultura animi – „uprawa umysł...

plik doc

Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe
Subkultury młodzieżowe jako problem społeczny dnia dzisiejszego   Subkultura (łac. sub+ kultura- podkultura) wzory i normy obowiązujące w grupie będącej częścią większej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół. Subkultura to nieformalna grupa osób działająca według odrębnych wzorów i zasad postępowania. Jej członkowie nie przestrzegają zwyczajowo przyjętych w społeczeństwie norm. Osoby należące do tych podkultur to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi, uczniowie...

plik rtf

Subkultury młodzieżowe

Praca z socjologi na temat udziału młodzieży w subkulturach
Udział młodzieży w subkulturach Pedagogika sem 3 Specjalizacja: Resocjalizacja Przedmiot: Socjologia wychowania 1. WYJAŚNIENIA TERMINOLOGICZNE: Termin „subkultura” bywał rozmaicie definiowany. Przeważnie jednak wiązano go z patologią społeczną, nieprzystosowaniem, podważaniem obowiązujących norm lub z prymitywizmem, niską jakością sposobu uczestniczenia w kulturze. Już w samej etymologii słowa „subkultura” zdaje się zawie...

plik doc

Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe- Referat
Temat: Subkultury młodzieżowe. Pragnieniem człowieka od jego najmłodszych lat jest akceptacja środowiska, w jakim żyje i funkcjonuje. Te potrzeby do pewnego wieku zaspokaja rodzina i szkoła, których głównym zadaniem jest przekazywanie różnych wzorców postępowań i zachowań, nauczenie dziecka funkcjonowania w grupach społecznych, budowa poczucia własnej wartości. Wraz ze wstępowaniem w okres dojrzewania wzrasta potrzeba akceptacji i odrębności od środowiska,...

Ostatnie wyszukiwania