plik doc

Diagnozy łacińskie - pediatria

Diagnozy łacińskie na pediatrię
ROZPOZNANIA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ADHD - Zespół nadpobudliwości u dzieci AIDS - Zespół nabytych niedoborów odpornościowych ANEMIA - Niedokrwistość ANENCEPHALIA - Wrodzony brak mózgu APPENDICITIS - Zapalenie wyrostka robaczkowego ASD - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASCARIOSIS - Glistnica ASPHYXIA - Zamartwica ASTHMA BRONCHIALE - Dychawica oskrzelowa ATROPHIA CEREBRII - Zanik mózgu AZS - Atopowe zapalenie skóry BPD -...

plik doc

test neurologia

test neurologia
1. W przypadku podejrzenia miastenii najlepszą metodą diagnostyczną jest:       CT głowy       MRI głowy       EMG       EEG       angiografia 2. Badanie angiograficzne wykonuje się w przypadku podejrzenia:       udaru niedokrwiennego       tętniaka       malformacji naczyniowej       prawidłowe b i c      ...

plik docx

Demokryt z Abdery

Główne twierdzenia

Demokryt z Abdery, ur. ok. 460 p.n.e., zm. ok. 370 p.n.e.) myśliciel i podróżnik, uczeń Leucypa, wszechstronny naukowiec, znany jako "śmiejący się filozof". Prace Demokryta, których stworzył 70, dotyczyły wielu różnych dziedzin (fizyki, astronomii, medycyny, chemii, gramatyki, techniki, logiki, strat...

plik doc

algorytm - krwotok

Algorytm postępowania w przypadku krwotoku
Algorytm postępowania w krwotoku poporodowym Ustalenie czynników ryzyka Podwójny dostęp do żyły                               Monitorowanie stanu hemodynamicznego Resuscytacja płynowa                               Ocena wstępna i powtórna co 15 min Ocena parametrów życiowych  ...

plik doc

wstrząs hipowolemiczny

postępowanie medyczne w przypadku wystapienia wstrząsu hipowolemicznego
WSTRZĄS HYPOWOLEMICZNY Ostra niewydolność krążenia w następstwie utraty krwi, osocza lub wody z elektrolitami Przyczyny       Utrata krwi (wstrząs krwotoczny)       Krwawienie zewnętrzne: uszkodzenie dużego naczynia, krwotok z przewodu pokarmowego (krwawiące żylaki przełyku, owrzodzenia, nadżerki, uchyłki, nowotwory), krwotok płucny (uraz klatki piersiowej, uszkodzenie płuc, gruźlica...

plik rtf

testy

test na neurologie
1.Afazja czuciowa polega na: b)uposledzenia ,,odbioru,, czyli rozumienia mowy 2 . Co rozumiemy przez udar mózgu: Nagłe,ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24h lub prowadzące.do śmierci,wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe 3.Zespół połowiczego zaniedbywania występuje: b)po udarze mózgu 4.Wymień powikłania które mogą wystąpić po udarach mózgu: a)zakażenie ukł.oddechowego b)nietrzymanie moczu c)zakrzepowe zapalenie żył d)z...

plik docx

SM

SM

Do SM dochodzi-na-skutek uszkodzenia osłonki mielinowej, która normalnie ułatwia przewodzenie w układzie nerwowym (A). Zniszczenie mieliny prowadzi do zaburzeń przekazywania informacji, czyli pojawiają się objawy neurologiczne (B). Po latach u części pacjentów dołącza się trw...

plik doc

zakażenia

zakażenia szpitalne
Elżbieta Narolska-Wierczewska Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego WSSE w Bydgoszczy Zakażenia szpitalne – problem medyczny, prawny, ekonomiczny i etyczny Zakażenia szpitalne są tematem żywo interesującym liczne środowiska medyczne i niemedyczne. Zrozumienie problematyki łączącej się z tym zagadnieniem wymaga wiedzy z zakresu epidemiologii, chorób zakaźnych, mikrobiologii, finansów i administracji. Kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana przez współczesne szpital...

plik docx

problemy pacjenta ze swierzbem

studium przypadku pacjenta ze swierzbem

Przypadek II

Mężczyzna, lat 30, został przyjęty na oddział dermatologiczny z powodu utrzymującego się od kilku tygodni świądu, który nasilał się w godzinach nocnych, oraz rozsianych zmian skórnych. Przy przyjęciu stwierdzono zmiany o typie obrzękow...

plik doc

pielęgmowanie osoby niepełnosprawnej- stwardnienie zanikowe boczne

niepełnosprawnych, stwardnienie, pielęgniarstwo
Sylwia L Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pielęgniarstwo rok 3 Samokształcenie- pielęgniarstwo niepełnosprawnych Temat: Opis przypadku: Pacjent lat 58 hospitalizowany po raz pierwszy w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie z rozpoznaniem ? Stwardnienie zanikowe boczne. W badaniu lekarskim stwierdzono u pacjenta osłabienie siły mięśniowej występujące w obrębie ko...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,